26.11.2014 Starost: 8 let

SESTANEK GLEDE PREDLOGA SPREMEMBE 6. ČLENA ZAKONA O TRGOVINI – OBCESTNA PRODAJA BLAGA

Ljubljana, 25. 11. 2014 – Na Ministrstvu za gospodarski razvoj je bil sestanek glede predloga spremembe 6. člena Zakon o trgovini. V vseh streh združenjih občin smo podali pripombe na predlog in ga ocenili kot neprimernega oziroma nepotrebnega. Sestanek je bil namenjen razjasnitvi situacije in iskanju ustreznejše zakonske dikcije navedenega člena.


MGRT pripravlja spremembe Zakon o trgovini, ki se sicer nanašajo na deregulacijo poklicev, na podlagi opozoril Direkcije za ceste in Tržnega inšpektorata RS pa želijo poseči tudi v 6. člen veljavnega zakona, ki se nanaša na soglasje za prodajo blaga zunaj prodajaln. Vse več je prodaje blaga na premičnih stojnicah ob javnih cestah, kjer je velika pretočnost prometa, hkrati pa se prodaja pogosto vrši na nepreglednih odsekih cest, kjer ustavljanje vozil ogroža varnost prometa, ogroža pa se tudi zdravje in življenje ljudi.

Upravljavec javne ceste lahko reagira v cestnem svetu, od meje cestnega sveta do konca varovalnega pasu pa upravljavec pristojnosti nima. Veljavni Zakon o cestah mu te pristojnosti ne daje. Prav tako pravne podlage za ukrepanje nima tržni inšpektorat, ki lahko pri prodajalcu preverja le, če ima dovoljenje za prodajo.

Veljavni 6. člen Zakona o trgovini določa,  da mora za prodajo blaga na premičnih stojnicah trgovec pridobiti pisno soglasje lastnika ali pooblaščenega upravljavca prostora, na katerem se prodaja blago, lokalna skupnost v svojem aktu določi prostor, kjer se blago lahko prodaja na tak način.

Težava se torej pojavlja v primeru, ko občina nima določenih prostorov, kjer se podaja lahko vrši, zasebni lastnik pa da soglasje za prodajo na svojem zemljišču. Udeleženci sestanka smo prišli do sklepa, da je potrebno zapisati 6. člen Zakona o trgovini na način, da lastnik zemljišča ne bo mogel dati soglasja za prodajo na svojem zemljišču, v kolikor način rabe določenega zemljišča (prodaja blaga) ne bo opredeljen v prostorskem aktu občine. MGRT bo v skladu z izraženimi pomisleki na novo oblikoval predlog spremenjenega 6. člena Zakona o trgovini.

 

 


< OBJAVLJENO JAVNO POVABILO ZA IZVAJANJE PROGRAMOV JAVNIH DEL V 2015