08.09.2016 Starost: 5 let

SESTANEK GLEDE PREDLOGA NOVELE ZAKONA O OBČINSKEM REDARSTVU

Ljubljana, 8. 9. 2016 – Na Ministrstvu za javno upravo je bil sestanek glede predloga novele Zakona o občinskem redarstvu.


Dr. Roman Lavtar je predstavnike občinskih redarstev ter združenj občin seznanil z novim, a končnim besedilom predloga sprememb Zakona o občinskem redarstvu, ki naj bi bil še septembra sprejet na Vladi. Predlog zakona je bil deležen številnih usklajevanj, tudi dveh medresorskih obravnav.

 

Spremembe se nanašajo na opredelitev delovnih mest občinskih redarjev, opis novih delovnih mest pa bo urejen v spremenjeni Uredbi o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih. Poleg tega se določbe nanašajo na pooblastila občinskih redarjev, med drugim na ugotavljanje identitete, zadržanje osebe, uporabo prisilnih sredstev. Komisija za oceno uporabe prisilnih sredstev ne bo več redno delovno telo, ampak bo župan sklicana ob nastali situaciji. Umaknili so določbo, da mora komisija postopati po določbah ZUP, MJU predlaga, da komisija deluje po poslovniških določilih (sklic, sklepčnost, odločanje). Seja komisije bo zaprta za javnost, obvestilo o odločitvi bo javno. Občinsko redarstvo bo vodilo evidenco prisilnih sredstev, v kateri se bodo podatki vodili dve leti.

 

Predlog novele Zakona o občinskem redarstvu

 


< OBJAVLJEN JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ENERGETSKE PRENOVE STAVB V LASTI OBČIN