23.08.2016 Starost: 7 let

SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZA PRIPRAVO STRATEGIJE RAZVOJA LOKALNE SAMOUPRAVE V RS

MJU organizira drugi sestanek delovne skupine za pripravo Strategije razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji, na katerem bodo predstavili dopolnjen predlog Strategije razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji do leta 2020, ki je bila pripravljena na podlagi javne razprave in drugih do sedaj izvedenih aktivnosti.


Pri pripravi nove različice so v največji meri upoštevali tudi opozorila članov in članic s prvega sestanka delovne skupine, stališča iz javne razprave in pisna stališča, prejeta od združenji občin.

 

Sestanek bo v petek  2. septembra 2016 ob 10.00 uri, na Ministrstvu za javno upravo, Tržaška cesta 21, sejna soba v 6. nadstropju.


< SESTANEK O NOVELI ZAKONA O ORGANIZIRANOSTI IN DELU O POLICIJI TER MIGRACIJAH