16.03.2011 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZA PRENOS KADRA Z OBČIN NA CSD ZA POTREBE IMPLEMENTACIJE ZUPJS

Ljubljana, 16. 3. 2011 – Na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve je danes potekal sestanek delovne skupine, ki se ukvarja s prenosom kadra z občin na CSD za potrebe implementacije Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.


<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p> 

Davor Dominkuš je napovedal, da so pripravili predlog sprememb Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), ki bo šel v kratkem v javno razpravo. Spremembe in dopolnitve zakona se predlagajo predvsem zaradi trimesečnega zamika roka začetka uporabe zakona.

 

S 1. 9. 2011 naj bi se začele uporabljati določbe zakona za naslednje pravice do:

- otroškega dodatka,

- denarne socialne pomoči,

- varstvenega dodatka,

- pravice do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev,

- pravice do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje in

- subvencija najemnine.

 

S 1. 1. 2012 pa naj bi se začele uporabljati določbe, ki določajo uveljavljanje drugih pravic do javnih sredstev in ki jih do zdaj centri za socialno delo niso izvajali oziroma njihova uporaba zahteva večje prilagoditve sistema, in sicer:

- o subvenciji malice za učence in dijake,

- subvenciji kosila za učence,

- o znižanju plačila vrtca,

- o prispevku k plačilu družinskega pomočnika in

- o oprostitvi plačila socialnovarstvenih storitev

 

Pri pripravi pogojev za začetek izvajanja zakona pa so se pokazale še manjše pomanjkljivosti, ki bi jih zaradi lažjega izvajanja bilo treba odpraviti, zato so predlagane še nekatere druge spremembe in dopolnitve posameznih določb zakona.

 

Predstavnice združenj občin so opozorile na težave, ki se bodo pojavile ob uveljavljanju posameznih pravic. Delovna skupina se je dotaknila tudi samega prenosa kadra z občin na CSD. Ob tem je bilo izpostavljeno, da vsi CSD niso stopili v stik z občinami in zato vse občine niso seznanjene z dogajanjem glede prenosa kadra z občin na CSD. Predlog novele predvideva, da morajo CSD prevzeti tiste zaposlene z občin, ki sedaj delajo na teh postopkih. Zaposleni naj bi na CSD (postopoma) prešli do 1. 1. 2012, prenos pa naj bi bil uveljavljen s sporazumom med CSD in občinami. Pri tem prenesen kader ne bo imel varovanih pravic v prvem letu zaposlitve na CSD, kot je bilo predvideno sprva. MDDSZ načrtuje sestanek z občinami v zvezi z uveljavitvijo zakona in prenosom kadra do konca aprila.

 

Na sestanku je bil dogovorjen stalni mehanizem sodelovanja delovne skupine glede implementacije ZUPJS in prenosa kadra z občin na CSD. O vseh nadaljnjih aktivnostih, ki se bodo odvijale, boste občine obveščene.


< DELAVNICA O UREJANJU PODROČJA PRENOSA ZEMLJIŠČ