02.03.2011 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZA EVALVACIJO UČINKOV POENOTENEGA TERMINA ZIMSKIH POČITNIC

Ljubljana, 2. 3. 2011 – Na Ministrstvu za šolstvo in šport (MĹ Ĺ ) je potekal že tretji sestanek delovne skupine, ki se ukvarja z evalvacijo učinkov enotnega termina zimskih šolskih počitnic na dohodke iz turizma.


 

Delovna skupina je pregledala realizacijo na prejšnjem sestanku zadanih si nalog. čŒlani delovne skupine so na ministrstvo posredovali dopolnjene podatke, Direktorat za turizem na Ministrstvu za gospodarstvo je pripravil podatke o turistični dejavnosti glede na kategorije. MĹ Ĺ  je pridobil seznam evidentiranih poškodb za zadnja leta na slovenskih smučiščih ter šolam poslal vprašalnik o preživljanju letošnjih zimskih počitnic. V

 

 zvezi z nadaljnjim delom delovne skupine je bilo dogovorjeno, da bo Direktorat za turizem zbral letošnje podatke za mesec februar za vsa turistična področja in jih posredoval na MĹ Ĺ  do konca marca. Ob tem je bilo opozorjeno, da bodo to le začasni podatki (ki pa bodo primerljivi z začasnimi podatki prejšnjih let, tako da bo možno opraviti analizo), saj bodo celoviti in uradni podatki znani šele maja.

 

Aleš Uršič iz Združenja slovenskih žičničarjev in Mirjam Žerjav iz Zavoda za turizem občine Kranjska Gora sta predstavila letošnje februarske podatke prodanih smučarskih kart oziroma podatke o nočitvah in opozorila na izpad gostov v primerjavi s prejšnjimi leti, s tem pa tudi na zmanjšanje dohodka.

 

Opozorjeno je bilo, da je poleg ostalih dejavnikov na izpad dohodka iz turizma vplivalo tudi zmanjšanje števila dni zimskih počitnic (namesto 14 dni le sedem dni), poleg tega pa so sami akterji z opozarjanjem na potencialno gnečo odvrnili turiste od obiska slovenski smučišč in njihovo preusmeritev na smučišča sosednjih držav.

 

Boris čŒernilec, MĹ Ĺ , je opozoril, da so šolske počitnice stvar šolske politike in da so iz kroga družin šolajočih se otrok in iz kroga zaposlenih v šolstvu dobili pozitivne odzive na poenoten termin zimskih šolskih počitnic.

 

Delovna skupin se je dogovorila o nadaljnjem delu. MĹ Ĺ  bo naročil analizo zbranih podatkov, ob tem ko se drugi udeleženci niso zavezali k opravi analize, saj menijo, da bodo že sami zbrani podatki zadostovali za evalvacijo.


< KORISTNE INFORMACIJE O RAZPISIH, DELAVNICAH IN POROČILA