02.12.2010 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZA EVALVACIJO UČINKOV ENOTNIH ZIMSKIH POČITNIC

Ljubljana, 2. 12. 2010 – Na Ministrstvu za šolstvo in šport (MĹ Ĺ ) je danes potekal prvi sestanek delovne skupine, katere namen je analizirati vpliv zimskih počitnic na dohodke iz turizma.


 

Delovno skupino vodi Boris čŒernilec iz Direktorata za vrtce in osnovno šolstvo MĹ Ĺ , člani delovne skupine pa so še: Saša Merele iz kabineta ministra MĹ Ĺ , Aleš Uršič iz Združenja slovenskih žičničarjev, Iztok Altbauer iz Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč, Peter Misja iz Turistične zveze Slovenije, Marjan Hribar z Direktorata za turizem Ministrstva za gospodarstvo, Mirjam Žerjav iz SOS in direktorica Zavoda za turizem Kranjska Gora in predstavnica ZOS.

 

Naloga delovne skupine je pregledati in primerjati poslovanje turističnih podjetij v času zimskih počitnic ter pripraviti poročilo o delu. čŒe bo analiza pokazala upravičenost dveh terminov zimskih šolskih počitnic, se bodo termini ponovno ločili v dva tedna. čŒernilec je izpostavil, da so prišli do enotnega termina zimskih šolskih počitnic na podlagi pogovorov s starši in ravnatelji.

 

Delovna skupina je skozi razpravo prišla do naslednjih zaključkov:

- podatki turističnih podjetij se bodo zbirala za zadnjih 10 let, saj bodo ti podatki najbolj verodostojni; izpostavljeno je bilo, da nima smisla gledati za daljše obdobje, saj je bilo v zadnjih letih ogromno vlagano v turistično infrastrukturo in zato podatki niso primerljivi;

- ob vprašanju, ali se preučuje le zimske počitnice ali tudi druge počitnice med šolskim letom (poleg zimskih še jesenske, novoletne ter prvomajske), smo se strinjali, da so »sporne« le zimske počitnice, zato se bo analiziralo podatke iz meseca februarja in marca;

- podatki, ki se bodo zbirali: število nočitev, število prodanih smučarskih kart in dnevnih vstopnic za zdravilišča, podatki, ali gre za tuje ali domače goste;

- segmenti, ki naj bi jih zajela delovna skupina, so: smučarski centri, naravna zdravilišča ter obalno območje;

- vsak od udeležencev se je zavezal, da bo zbral podatke iz svojega delovnega področja in jih posredoval na MĹ Ĺ .

 

Občine boste v kratkem dobile vprašalnike in boste pozvane, da s svojimi podatki oz. podatki vaših zavodov za turizem pomagate delovni skupini čim temeljiteje analizirati stanje.


< NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 29.11. IN 3.12.2010