14.04.2009 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZA BLAŽITEV POSLEDIC FINANČNE IN GOSPODARSKE KRIZE V LOKALNIH SKUPNOSTIH NA SVLR

Ljubljana, 14. 04.09 – Na SVLR je potekal sestanek skupine za blažitev posledic finančne in gospodarske krize v lokalnih skupnostih. Ministrica za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Zlata Ploštajner je dejala da zaradi manjših prihodkov občine težje vodijo razvojne investicijske projekte, ki predstavljajo zagon lokalnih ekonomij. Predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj je med ukrepi za lajšanje težav občanov omenil prazna državna stanovanja in sistem javnih del.


Na današnjem sestanku delovne skupine za blažitev posledic finančne in gospodarske krize v lokalnih skupnostih so preverili, kakšne so posledice krize na lokalnem nivoju in kako se s krizo uspešno spopadati, je po srečanju dejala ministrica. Kot je poudarila, je treba najti vire za projekte, ki občinam pomenijo dodaten zagon gospodarstva. Ti so lahko pridobljeni s privarčevanjem skozi spregled občinskega proračuna in prerazporejanje virov ali skozi evropske vire in vključevanje občin v izvajanje ukrepov, ki ji sprejema vlada, je pojasnila Ploštajnerjeva. Po njenem mnenju je pomembno, da aktivnosti, ki jih vodi ministrstvo za javno upravno na področju racionalizacije procesov v upravi, delijo tudi z občinami.

 

To jim bo "pomagalo tudi pri njihovem ovrednotenju predvsem delovnih procesov, kako prihraniti denar tudi na tem področju", je prepričana ministrica. Po besedah Smrdelja bi stanovanja, ki so v državni lasti in so nezasedena, lahko prenesli na republiški stanovanjski sklad ali na nek drugačen način uredili, "da se stanovanja zasedejo in da jih dobijo tisti, ki so najbolj potrebni". Kot je dejal, so se pogovarjali tudi o možnosti vzpostavitve sistema za javna dela. Občine bi po njegovih besedah preko javnih del med drugim lahko izvajale komunalne storitve in pomoč na domu. Po njegovi oceni je zdaj pravi čas za prenos kmetijskih zemljišč iz sklada kmetijskih zemljišč na občine. Ob tem pa so predlagali tudi, "da se premisli pri določenih stvareh pri določitvi standardov komunalnih storitev". Kot je dejal, se zamenjava vodnih števcev pri gospodinjstvih sedaj izvaja na pet let. Zato predlagajo, da se to obdobje "podaljša na dobo garancije posameznega števca, ki pa je deset let".

 

Na vprašanje, ali bodo vrtci brezplačni, je Smrdelj odgovoril, da se konkretno o tem danes niso pogovarjali. Sicer pa je predlog, da vrtci postanejo brezplačni, po mnenju Združenja občin Slovenije smiseln.

 

 

Predstavnik Skupnosti občin Slovenije in velenjski župan Srečko Meh je po srečanju poudaril, da so se dogovorili, da tako kot v javni upravi tudi v občinah ne bodo zmanjševali zaposlenih. Dogovorili so se tudi, da bodo naredili analizo na področju posameznih občinskih stroškov, kot so socialni transferji, subvencije stanarin, ekonomska pomoč in zavarovanje brezposelnih. Na osnovi te analize bodo izdelali konkreten predlog ukrepov, je pojasnil Meh. Kot je dejal, so predlagali, da se ne povečajo cene komunalnih storitev in drugih stroškov "tako dolgo, dokler bomo to lahko vzdržali". Po njegovem mnenju je najpomembnejše, "da v tem trenutku govorimo o spodbujanju zaposlovanja". "Mi moramo spodbuditi optimizem. Iz naših razgovorov je bilo zaznati, da nismo pesimisti, da pa seveda ne moremo nič drugače kot ostalo gospodarstvo," je še dodal Meh.


< NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 14. DO 17. APRILA 2009