18.06.2010 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

ŠESTA REDNA SEJA PREDSEDSTVA ZOS

Ĺ ENčŒUR-18.6. 2010 – Danes so se člani predsedstva Združenja občin Slovenije sestali na 6. redni seji v Ĺ enčurju. čŒlani so obravnavali predlog zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, novosti na področju skladnega regionalnega razvoja, problematiko novele zakona o lokalni samoupravi, in problematiko izvajanja petega javnega razpisa ter 23. člena zakona o financiranju občin.


 

V zvezi s predlogom zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki so ga poslanci v prvem branju potrdili v juniju so se župani seznanili s pripombami, ki smo jih posredovali v državni zbor za drugo obravnavo navedenega predloga zakona. Župani so se zavzeli za večjo vlogo plačnika, v tem primeru občine, v postopku odločanja pri posamezni pravici za katero finančna sredstva zagotavlja občina. Razprava se je nanašala tudi na določbe predloga zakona, ki določajo prenos javnih uslužbencev z občin na centre za socialno delo. Predlagali so tudi daljši rok za začetek uporabe predloga zakona.

 

V zvezi s predvidenimi novostmi s področja skladnega regionalnega razvoja, so člani predsedstva ugotovili, da vlada še ni pripravila konkretnega osnutka zakona. Obenem pa je bilo ugotovljeno, da se pojavljajo problemi že pri izvajanju sedanje ureditve. Župani so sklenili, da bodo skušali aktivno sodelovati pri pripravi tega, za občine izjemno pomembnega, predloga zakona. Tajništvo združenja bo pristojno službo ponovno pozvalo k sodelovanju na tem področju.

 

Predsednik združenja je člane predsedstva seznanil s problematiko novele zakona o lokalni samoupravi, ki po mnenju pravnih strokovnjakov neustavno posega na področje ustanavljanja občin. Sprejet je bil sklep, da bo tajništvo pripravilo zahtevo za oceno ustavnosti določbe novele zakona o lokalni samoupravi. Zahtevo bomo vložili takoj po objavil novele zakona v uradnem listu.

 

Na seji je bila obravnavana tudi problematika izvajanja aktivnosti petega javnega razpisa in izvajanja postopkov razdeljevanja sredstev po 23. členu Zakona o financiranju občin. Po informacijah s strani različnih akterjev se je delo na obeh navedenih razpisih močno upočasnilo, če ne celo ustavilo. Razlogi za nastalo situacijo so večplastni. Predsedstvo je sklenilo, da bo tajništvo na pristojne naslovilo dopis s predlogom po hitrejšem reševanju zadev iz obeh razpisov.


< ODBOR DZ POTRDIL PREDLOG O USTANOVITVI OBČINE MIRNA