01.10.2013 Starost: 9 let

SEPTEMBRSKA ŠTEVILKA KOHEZIJSKIH NOVIC

Ljubljana, 1. 10. 2013 - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo nam je posredovalo septemrsko številko Kohezijskega e-kotička.


V zadnji števili kohezijskih novic si lahko med drugim preberete več o treh projektih - Sistem za vodenje, logistiko in avtomatizacijo javnega potniškega prometa; Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja železniške proge Pragersko - Hodoš; ECODRIVER – Modul za optimizacijo vožnje v tovornem prometu.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad je septembra izdalo 1 odločbo o dodelitvi sredstev za Urgentni center Jesenice. Gre za projekt vreden 6 mio evrov, ki se v višini 4,2 mio evrov sofonancira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

več si lahko preberete tudi o dveh dogodkih, in sicer o dogodku OP ROPI, ki ga je MGRT organiziral skupaj z MZIP in je potekal 16. 6. 2013 ter dogodku OP RČV in OP PP, ki ga je MGRT organiziral 19. 9. 2013. 

Med aktualnimi razpisi pa boste našli:

  1. 3  razpise Evropskega sklada za regionalni razvoj
  2. 2 razpisa Kohezijskega sklada


SEPTEMBRSKE KOHEZIJSKE NOVICE

* * *


< DOPOLNJENI IZRAČUNI DAVKA NA NEPREMIČNINE