27.09.2017 Starost: 3 let

SEPTEMBRSKA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 27. 9. 2017 - 33. seja Državnega zbora RS je bila od 18. do 26. septembra 2017. Poslanke in poslanci so med drugim sprejeli novelo Zakona o inšpekciji dela, novelo Zakona o urejanju trga dela, novelo Zakona o vrtcih, novelo Zakona o zdravstveni dejavnosti, novelo Zakona o socialnem varstvu, novelo Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakon o kolektivnih tožbah ter Deklaracijo o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju julij 2017–december 2018. DZ je tudi sklenil, da je predlog novele Zakona o financiranju občin (ZFO-1C) primeren za drugo obravnavo.


Novela Zakona o vrtcih (ZVrt-F)

Novela zakona med drugim uvaja brezplačne krajše programe za otroke, ki niso vključeni v vrtce, in preimenovanje sedanjih pomočnikov vzgojitelja v vzgojitelja predšolskih otrok - pomočnika vzgojitelja.

Novela Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-K)

Novela opredeljuje način podeljevanja koncesij v zdravstvu, določa konkurenčno prepoved in na novo uvaja nosilca zdravstvene dejavnosti. Prav tako se opredeljuje področje nadzorov v zdravstvu in oglaševanje zdravstvenih storitev.

V trenutno veljavnem zakonu o zdravstveni dejavnosti je področje koncesij zelo ohlapno opredeljeno v štirih členih, sprejeta novela pa predvideva, da se koncesija podeli le na podlagi javnega razpisa, za obdobje 15 let, pri čemer se lahko čas koncesije podaljša še za 15 let. Koncesija bo razpisana le za dopolnitev javne zdravstvene mreže. Po noveli koncesija ne bo predmet dedovanja, prodaje, prenosa ali druge oblike pravnega prometa. Novela predvideva koncesijski akt in koncesijsko pogodbo.

Besedilo novele na novo opredeljuje tudi odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti, ki mora biti pri izvajalcu zaposlen sorazmerno glede na obseg dejavnosti. Po novem bodo lahko zaposleni v javnih zdravstvenih zavodih delo pri zasebnikih opravljali le pod zakonsko določenimi pogoji. Novela na novo opredeljuje tudi zasebne zdravstvene delavce in zasebno zdravstveno dejavnost ter to, katerih zdravstvenih dejavnosti zasebniki ne smejo opravljati.

Besedilo zakona tudi prepoveduje oglaševanje zdravstvene dejavnosti, ki je zavajajoče, nedostojno in nedovoljeno glede na zakon o varstvu potrošnikov. Ureja pa tudi dolga leta nerešeno vprašanje medicinskih sester s srednješolsko izobrazbo, ki opravljajo delo višjih sester.

Novela Zakona o socialnem varstvu (ZSV-H)

Novelo Zakona o socialnem varstvu prinaša reorganizacijo centrov za socialno delo. Reorganizacija predvideva združitev sedanjih centrov za socialno delo v 16 območnih centrov. Vseh 62 enot centrov za socialno delo pa bi še vedno ostalo glavni nosilec socialne politike v lokalnem okolju. Z zakonom centralizirajo administrativne in splošne službe, strokovno delo pa ostaja na obstoječih enotah. Poleg tega si predlagatelji obetajo, da bosta z reorganizacijo zagotovljena večja mobilnost strokovnega kadra in tudi lažja multidisciplinarna obravnava najtežjih primerov.

Glavni cilji reorganizacije so poenotenje dela centrov za socialno delo, poenostavitev upravnih postopkov in s tem razbremenitev strokovnih delavcev ter približevanje centrov za socialno delo uporabnikom in uporabnicam.

Novela uvaja tudi informativne odločbe o enoletnih pravicah, ki bodo po navedbah ministrice bistveno razbremenila centre za socialno delo tega administrativnega dela.

 

Celoten pregled septembrske seje Državnega zbora RS si lahko preberete tukaj.

 

 


< PREDLOG NOVELE O FINANCIRANJU OBČIN V DRUGO OBRAVNAVO