26.02.2018 Starost: 4 let

SEMINAR VSE O KORIŠČENJU SREDSTEV PO ZFO-1 V LETU 2018

Ljubljana, 26. 2. 2018 - V petek, 23.2.2018, smo na Združenju občin Slovenije pripravili seminar o koriščenju sredstev po ZFO-1 v letu 2018. Vse o koriščenju sredstev, so predstavili strokovnjaki iz Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.


Na seminarju so uslužbenci MGRT-ja, udeležence seznanili  z vsemi najpomembnejšimi zadevami, na katere morajo biti pozorni pri oddajanju ali spremembah projektov za leto 2018. Podatke o investicijskih projektih iz četrtega odstavka 23. člena ZFO-1, morate občine oddati oziroma predložiti ministrstvu preko spletne aplikacije, do 28.2.2018, drugače projekti ne bodo upoštevani.

Na seminarju sta uslužbenca g. Rudolf Rome in Zoran Grubišič, hkrati s pregledom dela z aplikacijo, opozarjala na pomembne dele, kjer je potrebno biti pazljiv pri vnašanju novih projektov oziroma spremembah že vnesenih projektov. Posebej sta poudarila, da naj bodo občine pazljive pri vnašanju podatkov pod postavkami 106, 203, 204, naj bodo točni in ažurirani, ker gredo le-ti naprej. Veliko je bilo tudi vprašanj udeležencev, ki so na seminarju prejeli tudi konkretne odgovore.

Občine lahko prijavijo enoletne, dvoletne ali večletne projekte. V nadaljevanju so bili predstavljeni tudi  dovoljeni upravičeni stroški, kdaj se le ti upoštevajo, kako lahko občine koristijo delež sredstev za sofinanciranje investicij, ki morajo biti posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev in seveda vključene v NRP občine, če pa gre za investicije posebnega pomena pa morajo bit vključene tudi v NRP državnega proračuna.  Udeleženci so predelali tudi oddajanje zahtevkov, kjer so bili izpostavljeni tudi roki za oddajo zahtevkov za izplačilo na podlagi sklenjenih pogodb, ki je za leto 2018, 5.11., pri tem morajo občine zahtevke za plačilo obvezno posredovati v obliki e-računov, ločeno za povratna in nepovratna sredstva.

Vse informacije, ki jih v povezavi s pripravo in oddajo podatkov morda še imate, lahko pošljete na spodnje maile: zoran.grubisic2(at)gov.si ali rudolf.rome(at)gov.si.


< 169. REDNA SEJA VLADE RS