24.05.2010 Starost: 13 let
Kategorija: Novice

SEMINAR "NOVOSTI IN SPREMEMBE NA PODROČJU JAVNEGA NAROČANJA"

Ljubljana, 24. 5. 2010 - Danes v prostorih Občine Sežana poteka seminar z naslovom "Novosti in spremembe na področju javnega naročanja", ki se ga udeležuje preko 80 predstavnikov občin.


V marcu je bila sprejeta novela Zakona o javnem naročanju ZJN-2 in novela Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev- ZJNVETPS.

 

Namen zakonodajalca je bil odpraviti pomanjkljivosti, ki so se pokazale v praksi in racionalizirati postopke oddaje javnih naročil. Zakonodajalec je s spremembami posegel v določila sedaj veljavnega zakona o javnem naročanju in tako na novo določil nekatere definicije, ki so pomembne za sam postopek izvedbe javnih naročil.

 

Predstavljena bodo naslednja vsebinska področja:
- Nove mejne vrednosti - slovenske, evropske;
- Ukinitev zbiranja ponudb uvedba objav v vse postopke;
- Naročila male vrednosti;
- Neposredna plačila podizvajalcem;
- Natančnejša opredelitev okvirnih sporazumov in dinamičnega nabavnega sistema;
- Odprava računskih napak pod natančno določenimi pogoji;
- Ureditev seznama ponudnikov z negativnimi referencami;
- Strokovni izpit;
- Okrepitev kazenskih določb.

* * *


< 83. REDNA SEJA VLADE