13.10.2021 Starost: 2 let

SEMINAR: PRIPRAVA PRORAČUNA OBČINE

Ljubljana, 12.10.2021 - Združenje občin Slovenije je za občine pripravilo aktualen seminar o pripravi proračuna za občine za leti 2022 in 2023. Seminarja se je udeležilo preko 70 udeležencev, ki so izvedeli vse novosti in spremembe pri pripravi proračuna.


Postopki priprave občinskih proračunov so že v polnem teku. Kljub utečenim praksam in strokovni usposobljenosti, pa še vedno prihaja do dilem in vprašanj. Predavatelj Kristjan Dolinšek iz Ministrstva za finance  je za udeležence pripravil zanimiv in koristen seminar v katerem so se slušatelji seznanili z dokumenti in postopki za pripravo in sprejem občinskih proračunov,  s finančnimi načrti neposrednih in  posrednih uporabnikov občinskega proračuna. Prav tako pa so se udeleženci seznanili s spremembami in novostmi v letu 2021, ki vplivajo na izvrševanje proračuna in s spremembami in novostmi v primerih zadolževanja občine. Beseda je tekla tudi o Proračunskem priročniku za pripravo proračunov za leti 2022 in 2023. V drugem delu pa so udeleženci prejeli odgovore na najpogosteje zastavljena vprašanja MF in pa zastavljali svoja vprašanja, na katere so prejeli tudi neposredne odgovore na predavanju.  


< 280. DOPISNA SEJA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE