03.06.2021 Starost: 355 dni

SEMINAR: POZNATE PRAVILA UPRAVNEGA POSLOVANJA?

Ljubljana, 3.6.2021 – Na Združenju občin Slovenije smo za občine pripravili izobraževanje na temo upravnega poslovanja. Preko trideset udeležencem je predavateljica dr. Bojana Zadravec pripravila izredno zanimivo in koristno predavanje, kjer so slušatelji obnovili in osvežili znanje iz upravnega poslovanja.


Interaktivno, preko kvizov, ki jih je za njih pripravila predavateljica,  so lahko  tudi preverili dosedanje vedenje o tematiki.

V času poplav elektronskih medijev in sodobnega načina komuniciranja, spletnih izmenjav podatkov in informacij se premalokrat zavedamo, da so tovrstne oblike komuniciranja samo ena izmed oblik poslovanja med organi in strankami, katero je potrebno na predpisan način tudi ustrezno evidentirati oziroma na primeren način shraniti. Tako so javni uslužbenci na predavanju prejeli mnogo koristnih informacij, ki jih morajo upoštevati pri svojem delu.

Predavateljica je udeležence seznanila z novostmi Uredbe o upravnem poslovanju, s    splošnimi določbami, poslovanjem s strankami,   zagotavljanje javnosti dela, kako naj bo urejen poslovni čas in uradne ure in še mnogo ostalih zadev.     

Na samem predavanju so slušatelji zastavili mnogo vprašanj, na katera so tudi prejeli odgovore oziroma jih bodo še prejeli naknadno.


< VLADA RS POLEG ODLOKOV V ZVEZI Z ZAJEZITVIJO EPIDEMIJE S COVID-19 SPREJELA TUDI PROGRAM PREDSEDOVANJA SLOVENIJE SVETU EU