31.03.2021 Starost: 2 let

SEMINAR DELOVNA IN USLUŽBENSKA RAZMERJA V LOKALNIH SKUPNOSTIH

Ljubljana, 31.3.2021 Danes smo na Združenju občin Slovenije izpeljali seminar na temo Delovna in uslužbenska razmerja v lokalnih skupnostih, na katerem je sodelovalo 20 udeležencev iz občin.


Predavateljica mag. Katarina Hočevar je podrobno predstavila razlike med delovno-pravnimi in uslužbenskimi razmerji in osnove uslužbenskega sistema. Udeležence je  s konkretnimi primeri peljala preko kadrovskega načrta, načrtovanja kadrov, kdo kaj sprejema, pa  vrste delovnih mest in nazivov. V tretjem sklopu so podrobno predelali samo zaposlovanje in sodelovanje pri izboru kandidatov, objave, pogoji za nove zaposlitve, premestitve, predelali so faze postopka pri javnih natečajih. V četrtem sklopu so udeleženci podrobno obdelali ocenjevanje in napredovanje javnih uslužbencev, kakšne so težave in izzivi, kriteriji ocenjevanja sodelujoči so prejeli tudi navodila za ocenjevanje delovne uspešnosti. Podanih je bilo kar nekaj primerov sodne prakse. Predavateljica je udeležence popeljala skozi izvedbo letnih razgovorov, cilje, ki si jih je potrebno postaviti in pa napake, ki se pojavljajo. V zadnjem delu so predelali še odpoved pogodbe o zaposlitvi in o načinih prenehanja.

Udeleženci so prejeli veliko dobrih nasvetov in konkretnih primerov kako ravnati v določenih situacijah. Predavateljica je tudi odgovorila na vsa konkretno zastavljena vprašanja in udeležencem podala še primere, da bodo lažje in še boljše delovali v svojih občinah.


< OBJAVLJEN JAVNI RAZPSI ZA SOFINANCIRANJE GASILSKE ZAŠČITNE IN REŠEVALNE OPREME ZA OBDOBJE OD 1. 6. 2020 DO 30. 4. 2021