28.02.2017 Starost: 5 let

SEMINAR ČARI PROTOKOLA – PRIPRAVA NA POSLOVNI IN SLAVNOSTNI DOGODEK

Ljubljana, 9.2.2017 - V začetku februarja, smo na Združenju občin Slovenije za občine in drugo zainteresirano javnost organizirali seminar Čari protokola-priprava na poslovni in slavnostni dogodek, ki ga je izvedla Ksenija Benedetti, šefinja Protokola Republike Slovenije. Seminarja se je udeležilo preko 80 udeležencev z občin in druge zainteresirane javnosti.


Predavanje je bilo sestavljeno iz več vsebinskih sklopov. Uvodnega je predavateljica namenila pravilu vljudnosti in spoštovanja kot enemu izmed pomembnejših izhodiščnih meril v medčloveških odnosih, ki veljajo za vsakega človeka, ne glede na njegov položaj v državni ali družbeni strukturi.

Predavateljica je opozorila je na pomembnost izgleda in urejenosti prostorov, kjer se odvijajo sestanki in opozorila na podrobnosti. Pozitivni izgled podjetja ali organizacije se ustvari že takoj na vhodu oziroma celo že na parkirišču. Ponavadi je tam, kjer vlada red zunaj, tudi notranje komuniciranje pozitivno.

Glavni poudarek je šefinja protokola dala na pripravi protokolarnega dogodka, saj je pred organiziranjem posameznega dogodka potrebno precej sistematično proučiti odločitev, zakaj določen dogodek pripravljamo, kakšni so cilji ter komu je dogodek namenjen. Poleg priprave dogodka je predavateljica poudarila pomembnost pisemskih ovojnic in vabil, s katerimi vabimo povabljene na dogodek. Pisemska ovojnica je pomemben del pisnega sporočila, saj predstavlja prvi stik med naslovnikom in pošiljateljem. Vabila pa naj bi bila tiskana; z roko se na vabila za svečane obede vpiše le ime, pred katerim je vpisana funkcija in akademski naslov, prav tako pa morajo vsebovati določen znak – glavo. Med pomembnimi elementi priprave dogodka je seveda tudi sedežni red. Glede jedilnika je pomembno, da se ga prilagodi prehrambnim navadam gostov. Zelo pa je pomemben tudi vrstni red jedi. Zaradi obstoja več vrst obedov, najprej določimo namen slednjega, izbira se lahko med slovesnim poslovnim kosilom ali večerjo ter med delovnim poslovnim kosilom. Posebej je predavateljica izpostavila pripravo mednarodnih konferenc, ker je udeležence opozorila na zaporedje poteka organizacije in podala seznam uporabnih navodil, katerih naj se nosilec organizacije konference drži, če želi pripraviti uspešno konferenco. (KČ)

  

 


< OBVESTILO O IZVAJANJU ZAKONA O CESTAH (SODBE UPRAVNEGA SODIŠČA)