28.11.2012 Starost: 9 let
Kategorija: Novice

SEJA VLADE

Ljubljana, 28. 11. 2012 - Vlada RS se je na 39. redni seji med drugim seznanila z informacijo o predlaganih rešitvah za realizacijo 187. člena zakona o uravnoteženju javnih financ glede omejitve števila dni letnega dopusta in sprejela sklep o določitvi pristojnega ministrstva za pripravo splošnih in posamičnih aktov s področja pogrebnih in pokopaliških dejavnosti.


 

 

Informacija o predlaganih rešitvah za realizacijo

187. člena ZUJF glede omejitve števila dni letnega dopusta 

Vlada RS se je seznanila z informacijo o predlaganih rešitvah za realizacijo

187. člena Zakona o uravnoteženju javnih financ ter določila besedilo predloga

aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS in besedila

predlogov aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev. Obenem Vlada

RS s sklepom pooblašča pogajalske skupine za posamezne kolektivne pogodbe za

pogajanja za sklenitev aneksov in pristojne ministre za podpis usklajenih

aneksov. Za pogajanja za sklenitev aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske

dejavnosti v Republiki Sloveniji Vlada RS pooblašča vladno pogajalsko skupino

za pogajanja za sklenitev Kolektivne pogodbe za državno upravo, za uprave

pravosodnih organov in za uprave samoupravnih lokalnih skupnosti.

Sklep o določitvi pristojnega

ministrstva za pripravo splošnih in posamičnih aktov s področja pogrebnih in

pokopaliških dejavnosti  

Za pripravo

splošnih in posamičnih aktov s področja pogrebnih in pokopaliških dejavnosti je

pristojno Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

***


< test aktualna