12.10.2012 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

SEJA VLADE

Ljubljana, 11. 10. 2012 - Vlada RS je na 33. redni seji med drugim sprejela finančne ukrepe za optimizacijo črpanja sredstev evropske kohezijske politike za obdobje 2007 – 2013,  predlog novele Zakona o upravnem sporu, predlog novele Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, umaknila predlog novele Zakona o splošnem upravnem postopku iz zakonodajnega postopkater sprejela sklep o razglasitvi dneva slovenske hrane.


 

 

Finančni ukrepi za optimizacijo črpanja sredstev evropske kohezijske

politike za obdobje 2007 - 2013 

Z dodelitvijo dodatnih pravic porabe in usmerjanjem sredstev

na vsebine, kjer je črpanje boljše, se bo zagotovilo

optimalno koriščenje sredstev evropske kohezijske politike.    

Vlada je

odobrila za 452 milijonov evrovdodatnih pravic porabe z namenom, da bodo lahko odobreni

nekateri projekti, ki so pripravljeni in so trenutno na čakalni listi. 307

milijonov evrov dodatnih pravic porabe bo namenjenih za projekte s področja

razvoja okoljske in prometne infrastrukture (Operativni

program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za programsko obdobje

2007-2013), 102 milijona evrov za področje regionalnega razvoja

(Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov ta obdobje

2007-2013), 43 milijonov evrov pa za področje človeških virov (Operativni

program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013).  

V tem

trenutku je črpanje najnižje na področju Operativnega programa razvoja okoljske

in prometne infrastrukture za programsko obdobje 2007-2013, zato je odobritev

dodatnih pravice porabe bistvenega pomena. Veliki

okoljski in prometni projekti se namreč ne izvajajo v skladu s predvideno

dinamiko (ponekod so zamiki tudi do dveh let), vzroki za to pa izhajajo

iz naslednjih dejstev: 

· stečaji izbranih

izvajalcev projektov na področju gradbeništva zaradi gospodarske krize, 

· težave pri pridobivanju zemljišč in gradbenih

dovoljenj,

· dolgotrajni revizijski postopki v povezavi z javnim

naročanjem.

Z dodatnimi

pravicami porabe bodo sredstva iz vsebin, kjer je črpanje slabše, preusmerjena

na tista področja, kjer je mogoče doseči boljše gospodarske in finančne učinke.

Gospodarski zagon je namreč eden ključnih zavez aktualne vlade.  

Z ukrepi

namreč želi vlada zmanjšati nevarnost izgube sredstev evropske kohezijske

politike za obdobje 2007 – 2013 in se izogniti gospodarski škodi, ki bi lahko

nastala zaradi neizvajanja že potrjenih projektov oziroma neupravičenih

stroškov v njihovem okviru. Z dodatnimi sredstvi se ne bo ustvarjal proračunski

deficit, saj bodo za to uporabljena sredstva, ki so vezana na projektih, ki se

ne izvajajo. Odločbe v primeru tovrstnih projektov bodo po dogovoru z

upravičenci sporazumno prekinjene. 

Več si laho preberete TU.< ODBOR DZ O NIŽANJU NADOMESTIL ZA OBČINSKE VOLILNE ORGANE