17.10.2012 Starost: 8 let
Kategorija: Novice

SEJA VLADE

Ljubljana, 17. 10. 2012 - Vlada RS je na 34. redni seji med drugim sprejela predlog Zakona o delovnih razmerjih, predlog sprememb Zakona o urejanju trga dela ter Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.


 

 

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja

zaradi odvajanja odpadnih voda 

Uredba ureja

vrste onesnaževanja, za katere se plačuje okoljska dajatev za onesnaževanje

okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, osnovo za obračun okoljske dajatve,

prejemnike okoljske dajatve, zavezance za plačilo posamezne vrste okoljske

dajatve in plačnike okoljske dajatve, enote obremenitve in način izračuna enot

obremenitve za posamezno vrsto okoljske dajatve ter način obračunavanja, odmere

in plačevanja posamezne vrste okoljske dajatve.

Določbe se

zaradi večje jasnosti in nedvoumnosti spreminjajo predvsem v nomotehničnem

smislu.  Merila za izračun okoljske

dajatve, kakor tudi merila za določitev zavezancev, se glede na veljavno

ureditev bistveno ne spreminjajo. Tudi v zvezi z novo vpeljano možnostjo za

uveljavljanje zmanjšanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi

odvajanja komunalne odpadne vode tekom leta in ne v okviru poračuna za preteklo

leto se glede na razpoložljive podatke ocenjuje, da ne bo vplivala na spremembe

v neto prihodkih občin, saj morajo občine, če se ta možnost tekom leta ne

uveljavi, morebitne preplačane zneske povrniti.

Predpis ne

uvaja novih administrativnih opravil. Obračun in predložitev obračuna okoljske

dajatve se z novo uredbo ne spreminja. Tudi obveznosti zavezancev za

industrijsko odpadno vodo ostajajo enake.

Več si lahko preberete TU.


< STROKOVNI DELOVNI TELESI ZOS IN SOS OBRAVNAVALI UREDBO O CENAH KOMUNALNIH STORITEV