26.10.2012 Starost: 10 let
Kategorija: Novice

SEJA VLADE

Ljubljana, 25. 10. 2012 - Vlada RS je na 35. redni seji med drugim potrdila prerazporeditev pravic porabe Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo ter obravnavala Poročilo o realizaciji aktivnosti pri pripravi državnih prostorskih načrtov.


 

 

Prerazporeditev pravic porabe ministrstvu za

gospodarski razvoj in tehnologijo   

S

predlagano prerazporeditvijo znotraj finančnega načrta MGRT v višini

4.026.708,67 evrov se zagotavljajo manjkajoča sredstva za izvedbo zakonsko

obveznih nalog v skladu z določili 21. člena ZFO-1 št. 410-227/2011/2. Občine

so bile povabljene tudi za prijavo načrtov porabe za sofinanciranje investicij

posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev

občine, ki so že sofinancirane s strani državnega proračuna. V tem primeru gre

za EU projekte pri MGRT in EU ter druge projekte, ki jih upravljajo druga

ministrstva in so v osnovi financirana iz drugih proračunskih politik, zato je

potrebna prerazporeditev.

Več si lahko preberete TU.


< PRVI SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZA PRIPRAVO ZUJFO