03.08.2012 Starost: 9 let
Kategorija: Novice

SEJA VLADE

Ljubljana, 2. 8. 2012 - Vlada RS je na 25. redni seji med drugim nadaljevala obravnavo osnutka Izhodišč za pripravo predloga Proračuna Republike Slovenije za leto 2013 in predloga Proračuna Republike Slovenije za leto 2014 s prilogami.


 

 

 

Vlada je

predlagana izhodišča zavrnila ter naložila Ministrstvu za finance, da v

sodelovanju z ostalimi resorji pripravi novo gradivo, pri pripravi pa dosledno

upošteva usmeritve iz razprave s 24. in 25. redne seje vlade.


< SEJA VLADE