08.03.2013 Starost: 10 let
Kategorija: Novice

SEJA VLADE

Ljubljana, 7. 3. 2013 - Vlada RS je na 53. redni seji med sprejela spremembo Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, Uredbo o sofinanciranju občin na narodnostno mešanem območju za leti 2013 in 2014 ter spremembo Uredbe o nadomestilu plače in povračilih stroškov med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči. Vlada RS je tudi zagotovila sredstva rezerve Republike Slovenije za vračilo presežnih sredstev občinam po poplavah novembra 2012 ter dodatnih 42,5 milijonov evrov za izvedbo sanacije osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti, seznanila pa se je s poročilom o napredku reorganizacije na področju upravljanja voda. Potrjeni so bili programi za Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP.


 

 

Spremembe Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je

treba izvesti presojo vplivov na okolje

Z

uredbo se odpravljajo pomanjkljivosti prenosa Direktive o

presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje. Uredba delno spreminja in dopolnjuje Prilogo II Uredbe

o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na

okolje. S tem se odpravljajo pomanjkljivosti, povezane zlasti z nekaterimi

izjemami pri navajanju posegov, ki so predmet presoje vplivov na okolje, ki jih

v Direktivi ni. Hkrati so v Prilogi II pri nekaterih vrstah posegov dopolnjena

in spremenjena merila za presojo vplivov na okolje tako, da so ob upoštevanju

Priloge III veljavne uredbe, ki ta merila določa, postavljena bolj strokovno

upravičeno in strožje od sedaj postavljenega zgolj administrativnega praga. 

Več si lahko preberete TUKAJ.


< NA SKUPNI SEJI PREDSEDSTEV ZOS IN SOS O ODPOKLICU ŽUPANA IN OMEJITVI KANDIDIRANJU