22.12.2011 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

SEJA VLADE

Ljubljana, 22. 12. 2011 - Vlada RS se je na svoji 165. redni seji med drugim seznanila z informacijo o stanju na področju črpanja sredstev evropske kohezijske politike, sprejela Program financiranja proračuna Republike Slovenije za leto 2012, Uredbo o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima in spremembo Programa spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010–2015.


 

 

Informacija o stanju na

področju črpanja sredstev evropske kohezijske politike

Slovenija ima za izvajanje kohezijske politike 2007-2013 v okviru treh

operativnih programov (Operativni program krepitve regionalnih razvojnih

potencialov, Operativni program razvoja človeških virov, Operativni program

razvoja okoljske in prometne infrastrukture) na voljo 4.101.048.637,00 EUR

evropskih sredstev.

V zadnjem obdobju je bil na področju črpanja sredstev kohezijske

politike v Sloveniji dosežen precejšen napredek, zlasti na prihodkovni strani

proračuna, kar se odraža v izboljšani neto poziciji državnega proračuna do

proračuna EU. Do 30. 11. 2011 (v prvih enajstih mesecih letošnjega leta) je

namreč državni proračun realiziral neto proračunski presežek v višini 307.021.788

€. K temu je pripomoglo zlasti dogajanje v zadnjih mesecih, s poudarkom na fazi

certificiranih izdatkov.

Do 21.12.2011 je bilo iz državnega proračuna skupno izplačanih za

1.545.480.458 € sredstev (EU del), certificiranih izdatkov pa 1.286.130.535 €.

Zaostanek pri povračilih za izdatke iz nacionalnega proračuna sicer

obstaja in je posledica aktivnosti v preteklih letih,vendar ga intenzivno

zmanjšujemo. Na dan 31.12.2010 je bilo na Ministrstvo za finance posredovanih

za 933.241.255 € zahtevkov za povračilo, na dan 21.12.2011 je ta vrednost

znašala 1.358.873.454 €, kar pomeni, da so ministrstva letos posredovala za

425.632.199 € novih zahtevkov za povračilo. Razkorak iz preteklih let so uspeli

zmanjšati, z enako zavzetostjo priprave in posredovanja zahtevkov za povračilo

pa je treba nadaljevat tudi v prihodnje oz. temu procesu namenjati prioritetno

pozornost. 

Več si lahko preberete na tej spletni strani v rubriki Seje vlade.


< NAČRT URAVNAVANJA REGULIRANIH CEN ZA LETI 2012 IN 2013