17.04.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

SEJA PREDSEDSTVA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE V OBČINI PIVKA -IZJAVA ZA JAVNOST

V četrtek, 17. aprila, je na Občini Pivka potekala tretja redna seja Predsedstva Združenja občin Slovenije. Župani so na seji obravnavali predlog novele Zakona o financiranju občin, pobudi povezani z rebalansom državnega proračuna, aktualno problematiko v zvezi z ustanavljanjem pokrajin, informacijo v zvezi z izvajanjem zadnje novele Zakona o graditvi objektov in imeli predstavitev pobude za spodbuditev rabe električnih vozil tudi v občinah.


čŒlani predsedstva Združenja občin Slovenije, ki je interesno združenje slovenskih občin in ima status reprezentativnega zastopnika lokalnih interesov, so na letošnji tretji redni seji v Pivki obravnavali predlog novele Zakona o financiranju občin. čŒlani predsedstva so ugotovili, da je predlog novele zakona primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo, obenem pa so obravnavali pisne pripombe na predlog novele zakona, ki jih bodo po seji v amandmajski obliki posredovali pristojnemu odboru Državnega zbora in pristojnemu odboru Državnega sveta.

Ker bo Vlada prihodnji teden odločala o rebalansu državnega proračuna za leto 2008, so člani predsedstva sklenili, da se na pristojne ponovno naslovi predlog za povečanje dviga povprečnine za leto 2008. Na tem področju je združenje v preteklem letu opravilo že vrsto aktivnosti namenjenih temu, da bi bil dogovor o višini financiranja občin v letih 2008 in 2009 za občine čim bolj ugoden. Glede na trenutno finančno situacijo (visoka inflacija) v državi pa se predsedstvu združenja zdi smiselno, da Vlada ob sprejemanju rebalansa ponovno prouči višino povprečnine za leto 2008, združenje predlaga dvig povprečnine v višini dejansko dosežene inflacije (5,6 %). Vladi je Združenje občin Slovenije tudi predlagalo, da se predvidena sredstva za delovanje Regionalnih razvojnih agencij z rebalansom državnega ne zmanjšujejo.

Zaradi včerajšnje informacije s strani koalicije v zvezi z ustanavljanjem pokrajin, so člani predsedstva predlagali razširitev dnevnega reda z obravnavo aktualne problematike s področja ustanavljanja pokrajin. Kot je znano koalicija predlaga ustanovitev dvanajstih pokrajin + Ljubljana in razpis posvetovalnega referenduma na vseh teh območjih. Združenje občin Slovenije že vseskozi podpira ustanovitev pokrajin, kljub temu, da predsedstvo ni seznanjeno s podrobnostmi zadnjega predloga, predsedstvo združenja načeloma podpira ustanovitev pokrajin tudi po aktualnem konceptu.

Obravnavali so tudi problematiko izvajanja 6. člena novele Zakona o graditvi objektov, ki določa pogoje za začetek vzdrževanja objekta. V skladu s tretjim odstavkom 6. člena zakona občina namreč sprejme Odlok, v katerem določi območja oziroma objekte, na katerih je treba izvesti vzdrževalna dela, katera vzdrževalna dela je treba izvesti oziroma merila za njihovo določitev ter predvidi oceno njihovih stroškov. Sklenili so, da se občinam članicam posreduje prošnjo za predloge članov v delovno skupino, ki bo pripravila delovni osnutek odloka.

V zadnjem delu seje so se člani predsedstva seznanili s pobudo za spodbuditev rabe električnih vozil in jo soglasno podprli. Predstavniki Občine Pivka in člana vladne skupine za vodik, so namreč županom predstavili idejo o možnostih prispevka občin k izboljšanju stanja okolja, pripravili pa so tudi vse pravne podlage za dodeljevanje subvencij iz občinskih proračunov, saj občine lahko k temu prispevajo s subvencioniranjem nakupa električnih dvokolesnikov, to je električnih vozil s pedali in električnih skuterjev. Najsodobnejša električna vozila so po voznih lastnostih že primerljiva s klasičnimi vozili, po ekoloških kriterijih jih močno presegajo, v svetu pa danes težnje k iskanju dolgoročnih rešitev za ohranjanje okolja ter intenzivno spodbujanje razvoja alternativnih virov in učinkovite rabe energije niso več novost. Predsedstvo združenja je sklenilo, da bo pobudo o rabi električnih vozil predstavilo slovenskim občinam in jim obenem posredovalo pravne podlage, ki omogočajo dodeljevanje subvencij za te namene iz občinskih proračunov.


< TRETJA SEJA PREDSEDSTVA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE V PIVKI