05.05.2011 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

SEJA ODBORA ZOS ZA SOCIALO

Ljubljana, 5. 5. 2011 – Na svoji drugi seji se je sestal Odbor ZOS za socialo, vzgojo, izobraževanje, kulturo, šport in ostale družbene dejavnosti. Namen sestanka je bil obravnavati aktualno zakonodajo, to je predlog Zakona o osnovni šoli ter Predlog zakona o izvajanju dejavnosti splošnega pomena, ter pripraviti teme o problemih na področju predšolske in šolske vzgoje, srednjega šolstva in izobraževanja odraslih in športa za tematsko sejo predsedstva pri ministru Lukšiču.


 

Predlog Zakona o osnovni šoli prinaša spremembe predvsem na področju pouka, so katerih se odbor ni opredeljeval, saj za vsebino le-tega odbor ni kompetenten, je pa z vidika občin problematična predvsem 41. člen predloga novele, ki spreminja 56. člen ZOsn, ki določa šolski prevoz otrok. Podlaga za dopolnitev in natančnejšo določitev določb o prevozu otrok je bila pobuda, ki jo je ZOS že lani podal na Ministrstvu za šolstvo in šport. Odbor tako meni, da bi bilo potrebno dopolniti prvi odstavek omenjenega člena, ki naj natančneje določi, da ima otrok pravico do brezplačnega prevoza od določenega postajališča do osnovne šole, saj bi s tem določili, da ni potrebno otrok pobirati od vrat do vrat. Izpostavljeno je bilo, da naj člen dopolni z obveznostjo, da pristojno ministrstvo določi merila, po katerih bo svet za preventivo določil, katere šolske poti so nevarne oziroma nenevarne. Odbor je predlagal natančnejšo dikcijo odstavka, ki določa povračilo stroškov za otroke, ki bivajo izven šolskega okoliša, ter dopolnitev člena z dodatnim odstavkom, ki določa povračilo stroškov prevoza staršem, ki sami vozijo v šolo otroka s posebnimi potrebami. Opozorjeno je bilo tudi, da bo razširjen program pouka zahteval novo organizacijo prevoza, potrebno bo skleniti nove pogodbe s prevozniki . Sam predlog zakon v posledicah sprememb zakona določa povečanje stroškov za prevoz. čŒlanice odbora so opozorile tudi na nekatere druge pomanjkljivosti zakona.

 

Glede Predloga zakona o izvajanju dejavnosti splošnega pomena je odbor izpostavil, da so največje dileme glede zdravstvenih domov in lekarn, saj so občinam neupravičeno nalaga odgovornost za finančno izgubo. Zaradi nejasnosti glede ureditve okoli zdravstvenih domov bo ZOS zaprosil Ministrstvo za javno upravo za pojasnila, kako so si zamislili ureditev glede teh javnih zavodov. Odbor je sicer pregledal zakon po posameznih členih, pripombe pa bodo posredovane ministrstvu.

 

Odbor je pripravil tudi teme o problemih na področju predšolske in šolske vzgoje, srednjega šolstva in izobraževanja odraslih in športa za tematsko sejo predsedstva pri ministru Lukšiču. Pokazalo se je, da je največ težav še vedno na področju predšolske vzgoje oziroma na področju normativov za vrtce. čŒlanice odbora so predlagale povečanje števila otrok v oddelkih, poleg tega je bilo opozorjeno, da je potrebno odložiti uveljavitev določbe Pravilnika o normativih in tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, ki določa, da bo do 1. 9. 2013 potrebno zagotoviti tri kvadratne metre notranjih igralnih površin na otroka, vsaj za pet let.


< NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU MED 3. IN 6. MAJEM