09.05.2011 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

SEJA ODBORA ZOS ZA REGIONALNA, LOKALNA IN SPLOŠNA ZAKONODAJNA VPRAŠANJA

Ljubljana, 9. 5. 2011 – Odbor ZOS za regionalna, lokalna in splošna zakonodajna vprašanja se je sestal na svoji prvi seji. Obravnavan je bil Predlog zakona o izvajanju dejavnosti splošnega pomena ter predlog novele Zakona o osnovni šoli.


 

Glede Predloga zakona o izvajanju dejavnosti splošnega pomena je odbor izpostavil, da so največje dileme glede zdravstvenih domov in lekarn, saj so občinam neupravičeno nalaga odgovornost za finančno izgubo javnih zavodov. Odbor je sicer pregledal zakon po posameznih členih ter opozoril na nedoslednosti nekaterih določb. Glede predloga novele Zakona o osnovni šoli je bila izpostavljena nedoločnost 56. člena zakona, ki določa prevoz otrok v šolo, saj so tudi v predlogu sprememb določbe tega člena preveč ohlapne. Odbor tako meni, da bi bilo potrebno dopolniti prvi odstavek omenjenega člena tako, da ima otrok pravico do brezplačnega prevoza od določenega postajališča do osnovne šole, saj bi s tem določili, da ni potrebno otrok pobirati od vrat do vrat. Izpostavljeno je bilo, da naj člen dopolni z obveznostjo, da pristojno ministrstvo določi merila, po katerih bo svet za preventivo določil, katere šolske poti so nevarne oziroma nenevarne.


< 133. REDNA SEJA VLADE