27.10.2015 Starost: 7 let

SEJA ODBORA ZA SOCIALO, VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE, KULTURO, ŠPORT IN OSTALE DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Ljubljana, 27. 10. 2015 - Danes se je na svoji 1. seji sestal Odbor Združenje občin Slovenije za socialo, vzgojo, izobraževanje, kulturo, šport in ostale družbene dejavnosti


Člani odbora so na svoji prvi seji obravnavali predlog Zakona o zdravstveni dejavnosti in oblikovali konkretne pripombe, katere bomo posredovali Ministrstvu za zdravje. Največ odprtih vprašanj se je članom odbora porajalo na področju podeljevanja koncesij. Bili so si bili enotni, da so morebitni posegi v avtonomijo lokalnih skupnosti nedopustni.

Obravnavali so tudi predlog Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči in ob tem je bilo opozorjeno na sodelovanje nujne medicinske pomoči na prireditvah. Bojazen je , da bi to občinam prineslo dodatne obremenitve. Dogovorili so se , da se bodo o predlogu pravilnika pogovorili s predstavniki zdravstvenih domov in se na to temo sestali na eni od prihodnjih sej.

Razpravljali pa so tudi o predlogu Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca ter o problematiki vezani na področje zaščite in reševanja. V tej točki je bilo predstavljeno delo delovne skupine, ki pripravlja predlog pravilnika. Člani odbora so pozvali k upoštevanju mnenj investitorja, to je občine, ko gre za oblikovanje minimalnih gradbenih tehničnih pogojev in k racionalnemu določanju zmogljivosti občin. Enotni so si bili, da je nalaganje dodatnih stroškov na pleča občin nedopustno in nesprejemljivo.

Pri obravnavi problematike s področja zaščite in reševanja so si bili člani enotni, da bi morala država, pri vzdrževanju obstoječih zaklonisšč stopiti nasproti občinam in upoštevati njihove argumente v zvezi z izgradnjo novih in vzdrževanjem obstoječih zaklonišč.

Direktor Zasavske ljudske univerze Tone Bezgovšek pa je članom odbora predstavil problematiko povezano s področjem izobraževanja odraslih. Izpostavil je, da želijo vzpodbuditi pristojno ministrstvo k sistemskemu reševanju področja, ki bi imel za rezultat tudi urejeno financiranje te javne službe. Člani odbora so njihove napore v tej smeri pozdravili, a ob tem opozorili, da nove finančne obremenitve občin ne pridejo v poštev.

 * * *


< POZIV K UPOŠTEVANJU DOPRINOSA OBČIN PRI REŠEVANJU BEGUNSKE OZIROMA MIGRANTSKE KRIZE