14.03.2011 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

SEJA ODBORA ZA OKOLJE, PROSTOR, URBANIZEM, PROMET IN KOMUNALNO INFRASTRUKTURO

Ljubljana, 14. 3. 2011 - Danes se je na svoji drugi redni seji sestal Odbor Združenja občin Slovenije za okolje, prostor, urbanizem, promet in komunalno infrastrukturo. Na dnevnem redu tokratne seje sta bila dva predloga uredb in pa problematika sprejemanja občinskih prostorskih načrtov. Seje so se udeležili tudi predstavniki Ministrstva za okolje in prostor.


Na drugi seji Odbora Združenja občin Slovenije za okolje, prostor, urbanizem, promet in komunalno infrastrukturo so člani odbora obravnavali predlog Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja ter predlog novele Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov. Pri tej točki dnevnega reda je sodeloval tudi predstavnik Ministrstva za okolje in prostor Franc Lenarčič, ki je zbranim predstavil določbe Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Predloge in pripombe k uredbi, ki so jih podali člani odbora, bodo pripravlalci skušali čimbolj upoštevati. 

 

Prav tako pa so obravnavali problematiko sprejemanj prostorskih načrtov. Tudi pri tej točki dnevnega reda sta sodelovala predstavnika Ministrstva za okolje gospa Alenka Kumer in gospod Mojmir Prelog, sodelovali pa sta tudi predstavniki Zbornice za arhitekturo in prostor ter podjetja BD projektiranje gospa Lilijana Jankovič Grobelšek in Bogdana Dražič. Sprejeli so sklep, da se oblikuje delovna skupina, v kateri bodo delovali predstavniki občin, okoljskega ministrstva in pripravljalci prostorskih načrtov.    

 

* * *


< NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 14. IN 18. MARCEM