15.06.2012 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

SEJA DRŽAVNEGA ZBORA

Ljubljana, 15. 6. 2012 - čŒetrta redna seja Državnega zbora RS je potekala od 11. do 14. junija 2012. DZ je med drugim sprejel novelo Zakona o cestah, novelo Zakona o hipotekarni in komunalni obveznici, novelo Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka ter novelo Zakona o varstvu okolja.


 

 

Novela Zakona o cestah (ZCes-1A) 

Novela

prinaša le manjše spremembe zakona, ki se nanašajo na prenos evropskih

direktiv o inteligentnih prometnih sistemih v slovenski pravni red. Drugi del

pa ureja vprašanja, ki so se pri izvajanju zakona v praksi pokazala kot

problematična. Spremembe

se nanašajo na vrednotenje storitev presojevalcev varnosti cest, pristojnosti

posameznih organov za ukrepanje ob zaporah na cestah ter izdelavo investicijske

dokumentacije za projekte, ki pomembneje ne posegajo v prostor. Novela

ureja še operativne postopke za začetek delovanja Nacionalnega centra za

upravljanje prometa. Poseben poudarek je namenjen varovanju osebnih podatkov.

Njihovo zbiranje bo dopustno le, če bo to nujno za delovanje aplikacije oz. te

storitve. 

Novela Zakona o hipotekarni in komunalni obveznici

(ZHKO-1A)

Zakon o teh obveznicah je začel veljati februarja

letos, z novelo pa se odpravljajo pokazane pomanjkljivosti. Spremembe se

nanašajo na jamstvo za kredit, zgornjo mejo nadomestila za predčasno poplačilo

kredita ter pravico do pobota s strani dolžnika.

Novela Zakona o

ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-1A)

Geodetska uprava zaradi zahtevnosti naloge in

pomanjkanja sredstev ni uspela pravočasno vzpostaviti potrebnih evidenc za

ugotavljanje katastrskega dohodka po novem zakonu, ki ga je DZ sprejel

februarja lani. Zato je rok za uveljavitev novega sistema ugotavljanja

katastrskega dohodka z novelo zamaknjen s 30. junija 2012 na 30. junij 2013. Obenem se za zagotovitev podlage za določanje

katastrskega dohodka za leto 2012 določa, da se kot katastrski dohodek za letos

šteje enak katastrski dohodek, kakor je bil zemljiščem pripisan za leto 2011.  

Novela Zakona o varstvu okolja (ZVO-1D)

Novela Zakona

o varstvu okolja, ki so jo poslanci obravnavali po skrajšanem postopku, prinaša

ukinitev sveta za varstvo okolja, ki deluje v okviru DZ. < SEJA VLADE