21.12.2010 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 21. 12. 2010 - 23. redna seja Državnega zbora RS je potekala od 14. do 20. decembra 2010. Na dnevnem redu so imeli poslanci 27 točk. DZ je sprejel prometne zakone in več novel zakonov ter ocenil, da je predlog zakona o spodbujanju skladneha regionalnega razvoja primeren za nadaljnjo obravnavo. DZ pa se je seznanil tudi s poročilom o okolju.


 

PREDLOG ZAKONA O SPODBUJANJU SKLADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA (ZSRR-2) 

 

Poslanke in poslanci so opravili prvo branje predloga zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in ocenili, da je primeren za nadaljnjo obravnavo. Vlada želi z zakonom dvigniti stopnjo razvitosti in razvojne aktivnosti v regijah, ki doslej niso razvile vseh potencialov. Predlog zakona po oceni vlade regionalni politiki vrača njeno razvojno vlogo, odpravlja pa tudi potrebo po interventnih razvojnih zakonih.

 

Predlog zakona določa dve vrsti problemskih območij: obmejna problemska območja in območja z visoko brezposelnostjo. S posebnimi ukrepi in shemami državnih pomoči želi regionalna politika na teh območjih okrepiti obmejni pas z novimi naložbami in možnostjo novega zaposlovanja ter ustvariti možnosti za izboljšanje demografske slike v strateško pomembnem obmejnem prostoru. V obmejnih problemskih območjih želijo predvsem ustvarjati nova delovna mesta, ki so garancija za dolgoročno izboljšanje demografske slike in pomemben blažilec krize.

 

Nova paradigma regionalne politike temelji na več nivojskem partnerskem dialogu in prinaša teritorialno in časovno opredeljene instrumente. Nadgradnja v učinkovitejšo regionalno politiko se izvaja z ukrepi endogene regionalne politike.

 

Predlog zakona se ne ukvarja z upravno-administrativno teritorialno delitvijo Slovenije, nova zakonodaja na tem področju lahko temelji zgolj na pristojnosti občin in države za oblikovanje in izvajanje regionalne politike.

 

Regionalna politika naj bi postala učinkovitejši koordinator razvojnih politik, čemur je namenjen svet za teritorialno usklajevanje razvojnih pobud, ki ga vodi premier. Ključni regionalni in strateški odločevalski organ pa bo razvojni svet regij, ki bo sestavljen iz županov, predstavnikov gospodarstva, nevladnih organizacij in uglednih posameznikov.

 

V opoziciji so opozorili, da predlog zakona ni usklajen in ga tudi ne bodo podprli. Regionalno organiziranost je treba po njihovem mnenju nadgraditi s pokrajinami, saj razvojni svet regije ne bo imel moči in prave odgovornosti za izvedbo projektov. Izvedbeni načrti bomo morali biti vsako leto usklajeni z državnim proračunom, iz katerega bo večina sredstev. Poleg občinskih sredstev drugih sredstev ni, kar ni prava rešitev, opozarjajo. Menijo, da je le regionalizacija tisti pravi projekt, ki bo spremenil zaostajanje posameznih regij.

 

Celoten pregled seje državnega zbora si lahko preberete na tej spletni strani v rubriki Seje Državnega zbora.


< NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 20. IN 24. DECEMBROM