05.05.2011 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

SEJA DRŽAVNEGA ZBORA

Ljubljana, 5. 5. 2011 - 27. redna seja Državnega zbora RS je potekala od 18. aprila do 4. maja 2011. Na dnevnem redu so imeli poslanci 27 točk. DZ je sprejet novelo Zakona o financiranju občin in Avtentično razlago 49.a člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. DZ je zavrnil ustanovitev občine Ankaran, zavrnjena sta bila tudi Predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge ter predlog novele Zakona o državni upravi, obravnava predloga sprememb ustave pa je prestavljena na eno od naslednjih sej.


 

SPREJET ZAKON IN AVTENTIčŒNA RAZLAGA

 

NOVELA ZAKONA O FINANCIRANJU OBčŒIN (ZFO-1B)

 

DZ je sprejel dopolnitve Zakona o financiranju občin, s katerimi je dal pravno podlago za začetek delovanja in financiranje med proračunskim letom novoustanovljene občine Mirna.

 

AVTENTIčŒNA RAZLAGA 49.a čŒLENA ZAKONA O SISTEMU PLAčŒ V JAVNEM SEKTORJU (ORZSPJS49a)

 

DZ je sprejel tudi Avtentično razlago Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki omogoča vrnitev preveč izplačanih plač. Razlog za avtentično razlago 49. a člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju so ugotovitve računskega sodišča in odločitev, s katero je računsko sodišče naložilo popravljalne ukrepe, v okviru katerih bi morali posamezniki vrniti preveč izplačano plačo ob prehodu v nov plačni sistem.

 

Ob izvajanju revizije je računsko sodišče naletelo na vprašanje, ali je bilo ob prevedbi osnovnih plač v javnem sektorju treba upoštevati tudi količnike za določitev osnovne plače, ki so bili doseženi z napredovanji, morda izvedenimi tudi v nasprotju s prej veljavnimi predpisi. Do začetka uporabe novega plačnega sistema ni bilo nobene pravne podlage za znižanje plače zaposlenega v javnem sektorju v primeru ugotovitve, da je bila plača določena v neskladju z veljavnimi predpisi in še manj za uveljavljanje zahtevka za povračilo preveč izplačane plače.

 

Več si lahko preberete na tej spletni strani v rubriki Seje Državnega zbora.


< NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU MED 3. IN 6. MAJEM