13.10.2020 Starost: 3 let

ŠE DVA ROKA ZA ODDAJO VLOG NA RAZPIS ZA INFRASTRUKTURO ZA VARSTVO IN NAMESTITVE STAREJŠIH

Ljubljana, 13. 10.2020 - V petek poteče drugi rok za prijavo na razpis ministrstva za delo za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo, ki je namenjena izvajanju dnevnih oblik varstva in začasnih namestitev za starejše. Naslednji rok bo potekel 16. novembra.


Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo, ki je namenjena izvajanju dnevnih oblik varstva in začasnih namestitev za starejše, objavilo 6. marca. Z njim želi zagotovili vsaj 30 novih enot za izvajanje dnevnih oblik varstva in začasnih namestitev za starejše. Te bodo starejšim omogočale, da lahko čim dlje ostanejo v domačem okolju, za kar se zavzema tudi minister Janez Cigler Kralj, ki skrb za starejše postavlja na vrh svojih prioritet, so sporočili z ministrstva.

Na razpis se lahko prijavijo javni domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni zavodi. Skupno je bilo dodeljenih devet milijonov evrov, na voljo pa je še 12,5 milijona evrov, od tega v kohezijski regiji vzhodna Slovenija 7,5 milijona evrov in v kohezijski regiji zahodna Slovenija pet milijonov evrov.

V prvem in drugem roku je bilo skupno prijavljenih 15 investicijskih projektov, od tega je pogoje v celoti izpolnjevalo deset prijaviteljev oziroma projektov. Ministrstvo je za sofinanciranje izbralo projekte, razporejene po obeh kohezijskih regijah, skupno pa prinašajo 142 mest v enotah za izvajanje dnevnega varstva in 60 namestitev v enotah za zagotavljanje začasnih namestitev. Slednje število namestitev lahko pomnožimo s štiri, kar pomeni 240 namestitev, saj se začasne namestitve izvajajo največ tri mesece.


< PRORAČUNA ZA LETI 2021 IN 2022 V OBRAVNAVI V PARLAMENTU