22.07.2016 Starost: 5 let

ŠE DRUGI USKLAJEVALNI SESTANEK GLEDE PREDLOGA NOVELE ZAKONA O ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI

Ljubljana, 22. 7. 2016 – Na Ministrstvu za zdravje smo se udeležili drugega usklajevalnega sestanka glede predloga novele Zakona o zdravstveni dejavnosti.


Veliko debate se je odvilo okoli opredelitve zdravstvenega doma. MZ namreč želi, da se poveča moč zdravstvenih domov iz organizacijskega vidika. Zastavlja se vprašanje, ali je dovolj, da zdravstveni dom določene dejavnosti organizira ali jim mora tudi sam dejansko zagotavljati. Strinjali smo se, da je obstoječa dikcija (4. člen predloga) ustrezen. Glede omejitve trajanja koncesije (15  let) so bili podani pomisleki, da zna biti ta čas tudi prekratek; predstavniki MZ so zatrdili, da je ta določba še odprta.

 

Glede dikcije, da se poraba presežka zdravstvenega doma lahko porablja le za opravljanje in razvoj zdravstvene dejavnosti, MZ pojasnjuje, da želijo preprečiti, da bi se presežek, torej sredstva iz prispevkov v zdravstveno blagajno, nenamensko porabljal npr. za ceste. Predlagajo dikcijo, kot je predvidena za novi Zakon o lekarniški dejavnosti, torej poraba presežka za solventno in likvidno poslovanje javnega zavoda, investicije ter za razvoj in uvajanje novih zdravstvenih dejavnosti.

 

MZ načrtuje, da naj bi Vlada predlog zakona potrjevala na septembrski seji, da bi bil zakon lahko do konca leta sprejet in uveljavljen.

 

 


< VETO DRŽAVNEGA SVETA NA ZAKON O POGREBNI IN POKOPALIŠKI DEJAVNOSTI