26.04.2013 Starost: 9 let
Kategorija: Novice

ŠE DRUGI SESTANEK NA TEMO TRAJNO VAROVANIH KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ

Ljubljana, 26. 4. 2013 - Na Ministrstvu RS za kmetijstvo in okolje je bil še drugi sestanek glede sprememb Zakona o kmetijskih zemljiščih in koncepta določitve trajno varovanih kmetijskih zemljišč (KZ) ter načrtovanje na kmetijskih zemljiščih. Državna sekretarka je razložila, da sta le dve možnosti določitve trajno varovanih KZ: ali se jih določi enostransko z vladno uredbo ali pa jih določijo občine na temelju strokovnih podlag.


 

 

V

skladu z razpravo predhodnega sestanka 11. aprila je ministrstvo pripravilo nov

predlog določitve trajno varovanih KZ. Predlagani koncept je blizu konceptu v

obstoječem Zakonu o kmetijskih zemljiščih: trajno varovana KZ bi se določila v

postopku prostorskega načrtovanja, ministrstvo pa želi z uredbo določiti kvoto

trajno varovanih KZ na območju države in v posamezni občini. Osnova za

določitev trajno varovanih KZ bi bila strokovna podlaga, izdelana na podlagi

kriterijev iz Zakona o kmetijskih zemljiščih, ob tem pa bi se upoštevale kvote

iz uredbe. Strokovno podlago bi morala zagotoviti (in financirati) občina. Za

razliko od zakona nov koncept ne predvideva več možnosti spreminjanja območij

trajno varovanih KZ po desetih letih od uveljavitve prostorskega akta. Na

trajno varovanih KZ bi se lahko gradilo ob pogoju zagotovitve nadomestnih KZ. 

Pomislek

predstavnikov občin je seveda bil, od kod naj bi občine zagotovile finančna

sredstva za strokovne podlage. čŒe bi namreč imele finančna sredstva, bi si jih

že. Vprašanja se pojavljajo tudi glede pripravljavcev strokovnih podlag in

ustreznih cen njihovega dela.   

Predstavniki

Ministrstva RS za infrastrukturo in prostor so predstavili svoje pomisleke.

Podpirajo koncept, po katerem bi se trajno varovana KZ določila v postopkih

prostorskega načrtovanja. Sprašujejo se, če so kvote res obvezno izhodišče, in

predlagajo, da bi bile v uredbi določene kot smernice, po sprejetju prostorskih

aktov, ki bodo določili trajno varovana KZ, pa bi se kvote na novo določile.

Odprto je tudi vprašanje, od kje začne občina nadomeščati KZ, če ima v občini

več zemljišč, kot določa kvota. Predstavili so idejo, da bi se po sprejemu

državnega prostorskega načrta kvote določile na novo. Ni namreč prav, da bi

breme nadomeščanja nosile občine. Tudi ni še jasno, kako se bo zadeva določala

v občinah, ki imajo OPN že sprejet. Svoje pomisleke so predstavili tudi

kmetijski strokovnjaki. 

Ministrstvu

RS za infrastrukturo in prostor je bilo naloženo, da predlaga pet občin

(kmetijsko ministrstvo je sicer predlagalo tri), na katerih bi se preizkusil

predlagani koncept trajno varovanih KZ, pripravile bi se strokovne podlage. Na

podlagi izvedenega testiranja bo Ministrstvo RS za kmetijstvo in okolje nato

pripravilo uredbo in morebitne spremembe Zakona o kmetijskih zemljiščih. 


< PREDLOG VLADE ZA ZNIŽANJE PLAČ IN ODZIV SINDIKATOV