23.01.2015 Starost: 7 let

ŠE BREZ DOGOVORA O POVPREČNINI

Ljubljana, 23. 1. 2015 – Predstavniki Vlade RS in združenj občin so se ponovno sestali na pogajanjih o višini sredstev za občine v letu 2015. Dogovor (še) ni bil sklenjen.


Minister Mramor je ponovno poudaril, da je naloga vlade zmanjšati primanjkljaj državnega proračuna pod 3 % BDP. Vlada bo hkrati z rebalansom v državni zbor vložila tudi interventni zakon, prav tako se je zavezala (sklepi vlade z dne 22. 1. 2015) k sprejetju sistemskih sprememb zakonodaje, ki naj bi občinam znižala njihove izdatke.

 

Ker so se ocene vlade in občin glede finančnih učinkov interventnega zakona precej razlikovale, je bilo iz tega naslova nemogoče doseči uskladitev višine povprečnine. Prav tako ni bilo soglasja o višini sredstev za sofinanciranje investicij.

 

Predstavniki občin na predlagane finančne ukrepe vlade niso mogli pristati, so se pa stališča v določeni meri zbližala. Do morebitnega dogovora se bodo v torek opredelila predsedstva vseh treh združenj občin, pridružil naj bi se nam tudi premier Miro Cerar.

 


<  VODSTVA ZDRUŽENJ OBČIN NA SPREJEMU PRI PREDSEDNIKU DRŽAVNEGA ZBORA