27.08.2021 Starost: 1 let

S SPREMEMBO UREDBE O IZVAJANJU PRESEJALNIH PROGRAMOV ZA ZGODNJE ODKRIVANJE OKUŽB Z VIRUSOM SARS-COV-2 VANJO DODATNO VKLJUČENI ŠE OSEBNI ASISTENTJE IN POKLICNI GASILCI

Ljubljana, 27. 8. 2021 – Vlada RS je na 88. redni seji izdala Uredbo o spremembi Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 in štiri odloke v zvezi z obvladovanjem in zajezitvijo širjenja virusa SARS-CoV-2. Prav tako je Vlada RS določila besedilo Zakona o oskrbi s plini.


Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2
S spremembo Uredbe se povzema že do sedaj vključene osebe, ki delajo pri izvajalcih socialno varstvenih storitev in programov, ki opravljajo socialno varstveno dejavnost v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varstvo, v projektih socialne aktivacije in v projektih večnamenskih romskih centrov in dodaja osebne asistente, ki pri izvajalcih osebne asistence izvajajo osebno asistenco v skladu z zakonom, ki ureja osebno asistenco, pri vseh pa zaradi dela z uporabniki teh storitev obstaja neposredna nevarnost za širjenje COVID-1.


Hkrati se med izjeme dodaja poklicne gasilce.

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o  določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu
Dopolnitev se nanaša na drugi  odstavek 2. člena odloka, ki določa, tedensko testiranje  za osebe, navedene v 1. členu odloka. Obveznost tedenskega testiranja se dodaja tudi za študente. Tudi za študente se tedensko testiranje financira iz državnega proračuna.


Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov
S spremembo odloka se pogoj cepljenosti, prebolevnosti in testiranja, skladno z odlokom, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, določa tudi za vse udeležence športno rekreativne dejavnosti v zaprtih prostorih,  ki so starejši od 15 let, razen, če ni drugače določeno z odlokom, ki ureja začasne pogoje za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu.


Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19
Poleg dosedanjih petih izjem (mednarodni prevoz, tranzit, otroci do 15. leta, dvolastniki in delovni migranti) za vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno in izpolnjevanja pogoja PCT je dodana nova izjema za osebo, ki prehaja mejo zaradi prevoza otroka, ki še ni dopolnil 15 let, zaradi njegove vključenosti v vzgojo in izobraževanje, če se čez mejo vrne v dveh urah po prehodu meje.

Predlog Zakona o oskrbi s plini
Predlog Zakona o oskrbi s plini, ki iz EZ-1 izloča področje oskrbe s plini in ga ureja samostojno. Nekatere določbe predloga zakona so enake določbam v trenutno veljavnem Energetskem zakonu (EZ-1), nekatere pa so spremenjene ali dodane z namenom izboljšanja določb na osnovi izkušenj pri izvajanju zakona. Predlog zakona tako določa pravila delovanja trga s plinom, proizvodnje, prenosa, distribucije, shranjevanja in dobave  plina, skupaj z določbami za varstvo odjemalcev, načine in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb na področju prenosa in distribucije plina, načela in ukrepe za doseganje zanesljive oskrbe s plinom in druga vprašanja oskrbe s plinom.


Celoten povzetek 88. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

                                                       * * *


< ZOS ŽE OBLIKOVAL PREDLOG VIŠINE POVPREČNINE ZA PRIHODNJI DVE LETI IN PRISTOJNIMA MINISTRSTVOMA PODAL POBUDO ZA ZAČETEK POGOVOROV O NJENI DOLOČITVI