25.01.2021 Starost: 357 dni

S SPREMEMBO PRAVILNIKA DOPOLNJEN ENOTNI KONTNI NAČRT

Ljubljana, 25. 1. 2021 - V Uradnem listu RS, št. 10/2021, ki je izšel 22. 1. 2021, je objavljen Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, v katerem se v enotnem kontnem načrtu dodajajo novi podkonti.


V okviru konta 4130 se tako dodaja nov podkonto - »413005 – Sredstva za uravnoteženje razvitosti občin«. V okviru konta 7400 se dodaja nov podkonto - »740019 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin«.

Pravilnik je na voljo TU.

* * *


< ZOS VLADI POSREDOVAL PREDLOGE ZA PKP8