07.03.2022 Starost: 1 let

S SPREMEMBO ODLOKA O ZAČASNIH UKREPIH ZA PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE OKUŽB Z NALEZLJIVO BOLEZNIJO COVID-19 DOLOČENE IZJEME PRI NOŠENJU ZAŠČITNIH MASK

Ljubljana, 7. 3. 2022 – Vlada RS je na 116. redni seji, ki je potekala 3. 3. 2022, med drugim sprejela Uredbo o določitvi sredstev elektronske identifikacije in uporabi centralne storitve za spletno prijavo in elektronski podpis. Sprejela je tudi predlog stališča o evropski direktivi glede energijske učinkovitosti stavb in Mnenje o Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji. Vlada RS pa je izdala tudi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19.


Uredba o določitvi sredstev elektronske identifikacije in uporabi centralne storitve za spletno prijavo in elektronski podpis
Z Uredbo se predpisuje obliko sredstev elektronske identifikacije, njihovo raven zanesljivosti, obdobje veljavnosti, najnižjo starost, pri kateri oseba lahko pridobi sredstvo elektronske identifikacije, organe, pristojne za sprejem vlog in preverjanje istovetnosti, način izdaje, preklica in začasne razveljavitve ter tehnične specifikacije posameznega sredstva elektronske identifikacije.


Predlog stališča o evropski direktivi glede energijske učinkovitosti stavb

Republika Slovenija pozdravlja in podpira predlog spremembe Direktive o energijski učinkovitosti stavb. Republika Slovenija meni, da predstavlja predlog spremembe Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2010/31/EU o energetski učinkovitosti stavb dobro osnovo za nadaljnjo poglobljeno razpravo, ki bo privedla do sprejetja zakonodajnega akta, ki bo od držav članic zahteval, da dosežejo izboljšanje energetske učinkovitosti stavb, s ciljem, da se na ravni EU doseže cilj izboljšanja skupne energetske učinkovitosti do leta 2030.


Mnenje o Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji

Državni svet RS je 26. januarja 2022 Državnemu zboru RS predložil v obravnavo in sprejetje po skrajšanem postopku Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji, s katerim predlaga določitev novega praznika »dan slovenske demokracije«, ki bi ga praznovali 12. maja, ko je leta 1988 v Unionski dvorani nastalo prvo demokratično politično gibanje od začetka druge svetovne vojne na Slovenskem – Slovenska kmečka zveza. To je vodilo do prvih demokratičnih volitev in tudi ustanovitve suverene države. Dan slovenske demokracije pa ne bi bil hkrati tudi dela prost dan.


Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19

Odlok določa:

  • da se kot podlaga za izdajo EU DCP (digitalno COVID potrdilo EU), s katerim se dokazuje prebolevnost, šteje pozitiven rezultat testa HAG test, ki je bil izveden od 30. januarja 2022 naprej. Določba temelji na novih pravilih o digitalnem COVID potrdilu EU, ki državam članicam omogočajo, da poleg pozitivnega rezultata testa PCR izdajo potrdila o prebolevnosti COVID-19 tudi na podlagi pozitivnega rezultata testa HAG, ki je bil izveden od 1. oktobra 2021 naprej.
  • izpolnjevanje pogoja PCT za obiskovalce uporabnikov storitev nastanitve pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti in socialno varstvenih storitev ter v zaporih in prevzgojnih domovih.
  • da osebe s pozitivnim testom HAG za samotestiranje, ki imajo pravico opraviti hitri antigenski test pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti za katerega sredstva zagotavlja proračun, pozitivni rezultat testa HAG za samotestiranje izkažejo z dokazilom, ki je  fotografija s priloženim osebnim dokumentom ali ploščica v zaščitni vrečki ob predložitvi osebnega dokumenta na vpogled. 
  • pravico do zagotavljanja sredstev iz proračuna Republike Slovenije za testiranje s testi HAG.

Izjema uporabe zaščitnih mask se določi za učence, dijake, študente in učitelje ves čas izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa, razen v zvezi s klinično prakso ali vajami pri izvajalcih nastanitve.

Celoten povzetek 116. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

                                                    * * *


< PO PRIMANJKLJAJU OBČINE ŽE DVE LETI S PRORAČUNSKIM PRESEŽKOM