28.01.2022 Starost: 1 let

S SPREMEMBAMI ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH IN ZAKONA O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDARVSTVENEM ZAVAROVANJU KRAJŠA OBDOBJA NADOMESTILA ZA BOLEZEN ALI POŠKODBO

Ljubljana, 28. 1. 2022 - Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so na 94. izredni seji, ki je potekala 26. 1. 2022 sprejeli novelo Zakona o delovnih razmerjih in Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.


Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (ZZUPER) Poslanke in poslanci so z 45 glasovi za in 21 proti sprejeli novelo Zakona o delovnih razmerjih, ki se spreminja svojem 137. členu (nadomestila plače).

S spremembo zakona se skrajšuje obdobje nadomestila za bolezen oz. poškodbo, ki se izplačuje v breme delodajalca iz sedanjih 30 delovnih dni za posamezno odsotnost z dela, vendar največ za 120 delovnih dni v koledarskem letu, na 20 dni za posamezno odsotnost z dela, vendar največ za 80 delovnih dni v koledarskem letu. Sprememba ne velja v primeru odsotnosti zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni.


Zakon o dopolnitvi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-U)

Poslanke in poslanci so z 45 glasovi za in 22 proti sprejeli Zakon o dopolnitvi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, s katerim se dopolnjuje 29. člen zakona (nadomestila med začasno odsotnostjo z dela).


Zaradi sprememb 137. člena Zakona o delovnih razmerjih je bilo treba spremeniti tudi Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. S spremembo zakona se skrajšuje obdobje nadomestila za bolezen oz. poškodbo, ki se izplačuje v breme delodajalca iz sedanjih 30 na 20 delovnih dni za posamezno odsotnost z dela. Tako bo sedaj nadomestilo za bolniško odsotnost od 21. dne dalje prevzel ZZZS.


Sprememba ne posega v obdobje plačila nadomestila v breme delodajalca v primeru odsotnosti zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni.

* * *


< VLADA RS PODLJŠALA UKREP POMOČI ZA NAKUP HITRIH ANTIGENSKIH TESTOV NA VIRUS SARS-CoV-2 ZA SAMOTESTIRANJE