07.04.2010 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

S SPREMEMBAMI OPERATIVNIH PROGRAMOV EVROPSKIH SREDSTEV DO USTVARJANJA DELOVNIH MEST

Ljubljana, 07. 04.2010 - Spremembe operativnih programov evropske kohezijske politike - vlada jih je pripravila kot odziv na krizo - se po besedah ministra za lokalno samoupravo in regionalno politiko Henrika Gjerkeša osredotočajo predvsem na prioritete, ki na dolgi rok prinašajo najvišjo možno dodano vrednost in prispevajo k ustvarjanju delovnih mest. 


Predlog sprememb je resorsko usklajen, sledi javna razprava, je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani pojasnil minister Gjerkeš. Dodal je, da v času do potrditve sprememb programi ne bodo stali, ampak tekli dalje, vzporedno pa bodo potekale priprave na spremembe.

 

Po pojasnilih namestnika direktorja službe vlade za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Petra Wostnerja bo vlada uradni predlog sprememb potrdila predvidoma do konca maja, sledilo bo uradno usklajevanje z Evropsko komisijo. Potrditev s strani komisije Wostner pričakuje še pred poletjem, v roku treh mesecev.
Operativni programi evropske kohezijske politike so bili po ministrovih pojasnilih zasnovani v obdobju visoke gospodarske rasti, ki mu je sledila finančna in gospodarska kriza. "Ta se je odrazila v izrazitem padcu gospodarske dejavnosti, investicij, zmanjšalo se je število razvojnih projektov, hkrati pa se je povečalo število projektov, ki brez javnih spodbud ne bi mogli biti izvedeni," je poudaril Gjerkeš.
Na področju zaposlovanja je kriza še posebej "pokazala zobe", v Sloveniji je izginilo več kot 40.000 delovnih mest, število brezposelnih glede na obdobje pred začetkom krize pa se je povečalo za 63 odstotkov, je izpostavil.
Vse to je vlado po njegovih navedbah pripeljalo do tega, da se je odločila za spremembo operativnih programov, ki jih je zasnovala z vodilom Od zidov k inovativnosti, delovnim mestom in trajnosti. Bistveno večji poudarek bo na financiranju razvojnih projektov, ki neposredno prispevajo k inovativnosti, krepitvi družbe znanja in posledično ustvarjajo delovna mesta.
Po predlogu se bodo povečala sredstva za inovativnost in tehnološki razvoj (s sedanjih 277 na 551 milijona evrov), za spodbujanje podjetništva na regionalni ravni (za 87 milijonov evrov, za pospeševanja razvoja novih zaposlitvenih možnosti (za 29 milijonov evrov), za povečanje učinkovitosti delovanja javne uprave (za 10 milijonov evrov), za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod in oskrbo s pitno vodo (za 17 milijonov evrov) in za izgradnjo kolesarskih poti (za 3,3 milijona evrov). Za izgradnjo urgentnih centrov bodo namenili 35 milijonov evrov.
"Naša ocena je, da je treba v danih razmerah narediti vse, da bo gospodarstvo prišlo do novih poslov in to na dolgi rok," je izpostavil Wostner. Dodal je, da se sredstva predvsem zmanjšujejo na segmentu prometne, gospodarske in kulturne infrastrukture (za 336 milijonov evrov), povečujejo pa se sredstva za inovativnost in delovna mesta (nekaj čez 300 milijonov evrov) ter za okolje in trajnostni transport (20 milijonov evrov).


< 75. REDNA SEJA VLADE