29.09.2021 Starost: 2 let

S SPREJETIM ZAKONOM O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA INVESTICIJE V SLOVENSKEM ZDRAVSTVU V LETIH OD 2021 DO 2031 200 MIO EVROV ZA INVESTICIJE V PRIMARNO ZDRAVSTVO

Ljubljana, 29. 9. 2021 - Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so na današnji 82. izredni seji z 68 glasovi za in dvema proti sprejeli Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v slovenskem zdravstvu v letih od 2021 do 2031. Zakon za investicije namenja dobri dve milijardi evrov, od tega 200 milijonov evrov za investicije v primarno zdravstvo.


2.093 milijonov evrov se bo 10 letih zagotovilo za izvajanje investicij za:

 1. univerzitetna klinična centra Ljubljana in Maribor 763 milijonov eurov,
 2. splošne bolnišnice, negovalne bolnišnice in negovalne domove 557 milijonov
  eurov,
 3. specialne bolnišnice 214 milijonov eurov,
 4. psihiatrične bolnišnice 50 milijonov eurov,
 5. porodnišnice 26 milijonov eurov,
 6. zdravstveno dejavnost na primarni ravni 200 milijonov eurov,
 7. Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Nacionalni inštitut za javno
  zdravje in Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino 33 milijonov
  eurov,
 8. visokošolske zavode za enoviti magistrski študijski program medicine, dentalne
  medicine in farmacije ter pripadajoče študijske in raziskovalne dejavnosti 200
  milijonov eurov, ter
 9. srednje šole, višje strokovne šole in visokošolske zavode s področja zdravstva,
  ki niso navedeni v prejšnji točki, v višini 50 milijonov eurov.«

Besedilo Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v slovenskem zdravstvu v letih od 2021 do 2031 je na voljo TU.

* * *


< NA VOLJO NOVO ORODJE ZA MERJENJE DIGITALNE ZRELOSTI OBMOČIJ