30.09.2015 Starost: 7 let

S PREDSTAVNIKI OKOLJSKEGA MINISTRSTVA O NUSZ

Ljubljana, 30. 9. 2015 - Predstavniki združenj občin so se sestali s predstavniki Ministrstva za okolje in prostor v zvezi s pravnimi podlagami za določanje NUSZ v letu 2016.


V uvodu sestanka je državna sekretraka Mateja Vraničar predstavila problematiko občin pri določanju NUSZ. Težave so se začele pojavljati spomladi, ko so občine pričele izdajati odločbe za odmero nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč. Ustavno sodišče RS je razveljavilo zakon o davku na nepremičnine, s tem pa zakonske podlage niso več v veljavi, so pa v uporabi in tu prihaja do težav. Nekatere občine so za namen izdaje odločb za odmero nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč izdale odloke, ki so v neskladju z zakonodajo, saj so uporabljeni drugi podatki kot so bili za leto 2014.

Gospa Vraničarjeva je v uvodu še povedala, da Vlada RS še ni sprejela odločitve o nadaljnji usodi davka na nepremičnine.

Predstavniki Ministrstva za okolje in prostor so v zvezi z izdanimi odloki povedali, da je približno 50 občin izdalo odloke, ki so v neskladju z zakonodajo in to bo treba urediti.

Občine morajo do konca leta sprejeti pravne podlage za izdajo odločb NUSZ za leto 2016 in vsi so se strinjali, da je treba občinam omogočiti odpravo neskladij.

Dogovorjeno je bilo, da bodo predstavniki Ministrstva za okolje in prostor pripravili vsebino določbe, ki bo vpeljana v ZIPRS1617 in bo občinam omogočala pravico izdaje izvedbenih aktov. Formalni del vpeljave določbe v zakon pa bo izvedlo Ministrstvo za finance, ki je pripravljavec zakona.

 

* * *


< NADALJEVANJE POGAJANJ O PLAČAH MED VLADO IN SINDIKATI