16.10.2018 Starost: 4 let

S PREDSTAVNIKI MINISTRSTVA ZA FINANCE O DRŽAVNIH POMOČEH

Ljubljana, 16. 10. 2018 - Združenje občin Slovenije je v sodelovanju z Ministrstvom za finance organiziralo osvežitveni seminar na temo državnih pomoči.


V prvem delu predavanj je vodja Sektorja za spremljanje državnih pomoči Bernarda Suša, udeležence seznanila s samim pojmom državnih pomoči, s sektorjem in njihovimi najpomembnejšimi nalogami. Državne pomoči so pregledovanje in ocenjevanje vseh priglasitev pomoči, ki se nameravajo izvajati v Sloveniji, presoja ali neko financiranje predstavlja državno pomoč ali ne. Govora je bilo o različni selektivnosti - od kod lahko izhaja, vpliv na trgovino in konkurenco, izkrivljanje konkurence. Predavanje je bilo podkrepljeno z veliko praktičnimi primeri, poslušalci pa so zastavljali konkretna vprašanja, na katera so v večini primerov tudi dobili odgovore ali pa jim jih bodo predavatelji posredovali naknadno.

V drugem delu predavanj je predstavnik MF, Igor Banič,  udeležencem predstavil pomoči po pravilu »DE MINIMIS«. Podrobneje se je osredotočil na klasične DE MINIMIS pomoči, na omejitve, kdo je upravičen in kdo ni, obveznosti prejemnikov in kakšne so prednosti in slabosti de minimis pomoči.


V tretjem delu pa je Štefan Preglej,  podal praktične primere dodeljevanja državnih pomoči v občinah.

* * *


< NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 15. DO 19. OKTOBRA 2018