20.01.2022 Starost: 1 let

S PREDSTAVNIKI GURS O MODELIH MNOŽIČNEGA VREDNOTENJA NEPREMIČNI

Ljubljana, 20. 1. 2022 – Tema današnjega sestanka s predstavniki GURS je bilo usklajevanje modelov množičnega vrednotenja nepremičnin. Te mora GURS kot organ vrednotenja, na podlagi 10. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, preveriti vsaki dve leti.


GURS je ob preverjanju modelov ugotovil, da modeli, določeni z Uredbo o določitvi modelov vrednotenja, ki je bila sprejeta v marcu 2020, niso več skladni z merili, ki jih določa Zakon, zato jih je treba prilagoditi novemu stanju na trgu nepremičnin ter določiti na novo. Na sestanku je bil oblikovan predlog sodelovanja med združenji občin in GURS, in sicer da bi bile občine preko združenj pozvane k posredovanju mnenj o tem ali se strinjajo, da bi se za posredovanje modelov vrednotenja nepremičnin z občinami uporabili že obstoječi prostorski informacijski sistemi občin, v katere bi prenesli t.i. »shape formate«. S tem bi bil bistveno olajšan postopek podajanja pripomb na vrednostne cone in modele vrednotenja.

S strani predstavnikov GURS je bila predstavljena tudi časovnica sprejema vladne uredbe, katera naj bi Vlada RS sprejela predvidoma konec leta 2022. Za njen sprejem pa je predhodno treba uskladiti tudi vrednostne cone v shape formatu.


Na sestanku je bilo dogovorjeno, da bodo predstavniki GURS, z namenom pridobitve mnenj občin, oblikovali dokument, katerega bodo posredovali združenjem občin. Ko ga bomo prejeli, boste občine o tem seznanjene in pozvane k posredovanju mnenj.

                                                    * * *


< MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE OBJAVILO JAVNI RAZPIS ZA INVESTICIJE NA PRIMARNI RAVNI