14.07.2020 Starost: 3 let

REZULTATI IZBORA OBČIN ZA PRIDOBITEV BONA V OKVIRU ČETRTEGA POZIVA V OKVIRU WIFI4EU POBUDE

Ljubljana, 14.7.2020 - Evropska komisija je na svojih spletnih straneh objavila rezultate četrtega javnega razpisa v okviru WiFi4EU pobude in seznam občin, ki so uspešno kandidirale za pridobitev bona za vzpostavitev brezžične Wi-Fi povezave na javnih mestih. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/winners-fourth-wifi4eu-call-announced


Na četrtem javnem razpisu v okviru WiFi4EU pobude, ki je potekal med 3. in 4. junijem 2020, je uspešno kandidiralo 947 občin iz EU, ki bodo pridobile bon v vrednosti 15.000 EUR za vzpostavitev brezžičnega Wi-Fi omrežja na javnih mestih, s strani Republike Slovenije je uspešno kandidiralo 15 občin za vzpostavitev brezžične Wi-Fi povezave na javnih mestih. Pri vseh z štirih javnih razpisih, v okviru WiFi4EU pobude, je bilo iz Republike Slovenije uspešnih 170 občin, kar predstavlja več kot 80 % vseh občin v Republiki Sloveniji,  s čimer sodi Republika Slovenija v krog najuspešnejših držav, ki jim je uspelo pridobiti bon za vzpostavitev  brezžičnega Wi-Fi omrežja na javnih mestih.


< OD DANES NOVE OMEJITVE PRI ZBIRANJU