14.07.2021 Starost: 1 let

RESOLUCIJA O NACIONALNEM PROGRAMU SOCIALNEGA VARSTVA POSLANA V JAVNO RAZPRAVO

Ljubljana, 14. 7. 2021 - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v javno razpravo poslalo resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2021-2030, ki določa usmeritve za delovanje in razvoj sistema socialnega varstva v navedenem obdobju. Javna razprava bo odprta 60 dni.


Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2021-2030 je strateški dokument, ki daje usmeritve in zastavlja dolgoročen razvoj na področju socialnega varstva. Opredeljuje osnovna izhodišča za delovanje in razvoj sistema ter določa cilje in aktivnosti za dosego teh ciljev.

Resolucija določa razvoj storitev in programov socialnega varstva, vključno s cilji do leta 2030. Opredeljuje tudi način izvajanja in spremljanja izvajanja resolucije ter opredeljuje vire, kadrovske in finančne, za izvajanje ciljev resolucije in načrtovan razvoj storitev ter programov.

Podobno kot v predhodni resoluciji, ostaja tudi v aktualni za obdobje 2021-2030 cilj, ki ga resolucija zasleduje, izboljšanje kakovosti življenja posameznikov in družin ter krepitev družbene povezanosti, medsebojne solidarnosti in socialne vključenosti vseh skupin prebivalstva.

Poleg tega so v predlogu aktualne resolucije določeni trije ključni cilji, ki se neposredno nanašajo na razvoj sistema socialnega varstva. Ti so zmanjševanje tveganja revščine in povečevanje socialne vključenosti, izboljšanje dostopnosti in dosegljivosti storitev in programov ter krepitev skupnostnih oblik socialnega varstva in ustvarjanje podpornega okolja ter pogojev za izboljšanje kakovosti storitev in programov, je še navedeno v predlogu resolucije.

Podrobni ukrepi bodo opredeljeni v nacionalnem izvedbenem načrtu, so navedli na ministrstvu.


< MOŽNOSTI REFERENDUMA O NOVEM INTERVENTNEM ZAKONU NI VEČ