28.09.2022 Starost: 65 dni

REPREZENTATIVNA ZDRUŽENJA ENOTNO ZAPUSTILA POGAJANJA O VIŠINI POVPREČNINE

Ljubljana, 28. 9. 2022 - Predstavniki združenj občin so včeraj protestno zapustili pogajanja z ministrom za finance Klemenom Boštjančičem o povprečnini, saj minister ne "razume" lokalne samouprave in financiranja z zakonom predpisanih nalog. Vladna stran bo sicer v zakonu o izvrševanju proračunov za leti 2023 in 2024 državnemu zboru predlagala povprečnino v višini 667 evrov za obe leti, kar je 20 evrov več, kot je trenutno določena povprečnina z dogovorom za leto 2023.


Po spoznavnem srečanju s predstavniki  vlade prejšnji teden so včeraj potekala pogajanja o višini povprečnine za leta 2022, 2023 in 2024. S strani ZOS sta se pogajanj udeležila Predsednik Smrdelj in član predsedstva Rokavec. Pred sestankom na ravni vlade je potekal usklajevani sestanek med reprezentativnimi združenji občin na katerem smo ponovno poeneotili izhodišča.

Predlog s strani vlade je 3 odstoten dvig višine povprečnine glede na letošnjo določeno povprečnino kar pomeni 667 evrov povprečnine za leto 2023 oz. 20 evrov, več, kot je določeno v že veljavnem ZIPRS 22/23. Občine bi tako  skupno prejele 1.390.481.658 evrov, kar je za 41,7 milijona evrov več, kot je trenutno določeno v ZIPRS2022/2023. Višja naj bi po poročanju STA  bila tudi  druga razvojna sredstva, ki jih na podlagi povprečnine prejemajo občine iz državnega proračuna.

Ta predlog (3% dvig) je za reprezentativna združenja nespremenljiv, saj v številkah  nikakor ne sledi gibanju cen, inflaciji in tudi ni primerljiv z ostalimi ukrepi, ki so jih bili  ali jih bodo  deležni gospodarstvo, javni uslužbenci...

Na prvi sestanek sredi meseca  so reprezentativna združenja prišla s predlogom za dvig povprečnine  za letošnje leto z zdajšnjih 645  na 736,66 evra,  za leto 2023 so predlagala, da povprečnino dvignejo na 776,4 evra, za leto 2024 pa na 783 evrov.


< SINDIKATI IN VLADA RS ŠE NISO SKLENILI DOGOVORA