16.01.2018 Starost: 4 let

REORGANIZACIJA CSD IN VLOGA LOKALNIH SKUPNOSTI

Ljubljana, 16. 1. 2018 – Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pripravilo poročilo o napredovanju projekta reorganizacije centrov za socialno delo.


Z vidika lokalnih skupnosti je pomembno določilo novele Zakona o socialnem varstvu, ki uvaja nov kolegijski posvetovalni organ v CSD, to je svet lokalnih skupnosti. Naloge, sestava in način oblikovanja sveta lokalnih skupnosti se določijo s statutom ali pravili centra za socialno delo v skladu z aktom o ustanovitvi.

 

Več lahko preberete v dopisu ministrstva.

 

 


< PRVO SREČANJE ŽUPANOV VODILNIH DESTINACIJ SLOVENSKEGA TURIZMA