21.04.2010 Starost: 13 let
Kategorija: Novice

REGIJSKA DELAVNICA "KAKO DO DENARJA EVROPSKEGA SOCIALNEGA SKLADA?"

Ljubljana 21.4.2010 - Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR), organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je danes organizirala prvo regijsko delavnico za potencialne upravičence v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov z naslovom »Kako do denarja Evropskega socialnega sklada«. Delavnica je bila posvečena predstavitvi trenutnega izvajanja Operativnega programa razvoja človeških virov za programsko obdobje 2007–2013 (OP RčŒV) in napovedi izvajanja v prihodnje.


Delavnica je bila razdeljena na 3 sklope: izobraževanje, zaposlovanje in nevladni sektor, ki predstavljajo 3 glavna področja delovanja Evropskega socialnega sklada (ESS).
Po uvodnem pozdravnem nagovoru gostiteljev delavnice, g. Uroša Brežana, župana občine Tolmin in mag. Romana Medveda, direktorja Posoškega razvojnega centra, je vodja sektorja za Evropski socialni sklad, dr. Jasminka Dedič‡, predstavila trenutno stanje glede črpanja OP RčŒV in možnosti, ki so še na voljo v okviru posameznih razvojnih prioritet. Poudarila je uspešnost in angažiranost Goriške regije pri črpanju sredstev Evropskega socialnega sklada, saj je prek javnih razpisov do sedaj prejela že 18,6 milijonov EUR. Zelo aktivni so pri programih, ki jih izvaja Zavod RS za zaposlovanje, kamor se aktivno vključujejo tako delodajalci kot brezposelne osebe.
Predstavniki Ministrstva za šolstvo in šport so predstavili izvajanje in financiranje programa Projektno učenje mladih ter napovedali izvajanje v prihodnje. Javni sklad za razvoj kadrov in štipendij izvaja vedno več javnih razpisov in programov Evropskega socialnega sklada. Trenutno je zelo aktualen program za sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja v šolskih letih 2007/2008, 2008/2009 in 2009/2010, za sofinanciranje spodbud za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom. Tehnološka agencija Slovenije pa v sodelovanju z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo pripravlja že 4. javni razpis za mlade raziskovalce iz gospodarstva. Tudi Posoški razvojni center je kot izvajalec in upravičenec na številnih programih Evropskega socialnega sklada predstavil svoj pogled in izkušnje.
V drugem delu delavnice, ki je bil posvečen zaposlovanju, je vodja službe za ESS na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve predstavila dosedanje delo in načrte, ki jih ima ministrstvo v prihodnje. Predstavniki Zavoda RS za zaposlovanja so spregovorili o vseh aktualnih programih ESS, ki so trenutno na voljo delodajalcem in brezposelnim. Zelo aktualen je program Usposabljanja na delovnem mestu z 179 vključitvami v Goriški regiji in subvencijami za samozaposlitev (190 novonastalih s.p.-jev). Svojo izkušnjo s črpanjem je predstavila tudi prejemnica subvencije za zaposlitev osebe iz skupine težje zaposljivih, v programu Zaposli.me, Anka Kavčič Cimprič.
V zadnjem sklopu delavnice so bile predstavljene možnosti za sofinanciranje projektov v nevladnem sektorju. Predstavnik Ministrstva za javno upravo (MJU) je napovedal prihodnje razpise, ki jih na tem področju pripravlja MJU, predstavnik Ministrstva za kulturo pa je predstavil zelo uspešen javni razpis Ministrstva za kulturo za izbor razvojnih projektov ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podporo njihovi socialni vključenosti. Razpis se je v preteklosti izkazal za zelo uspešnega, zato ministrstvo tudi tokrat upa na razvojne in kakovostne projekte tudi iz Goriške regije.

< SESTANEK NA MINISTRSTVU ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO