14.03.2018 Starost: 4 let

REDNE LOKALNE VOLITVE 2018

Ljubljana, 14. 3. 2018 - S strani Ministrstva za javno upravo smo prejeli dopis, v katerem napovedujejo izvedbo strokovnih posvetov z občinami, in sicer v mesecu juniju in avgustu.


Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za javno upravo in Državni volilni komisiji v mesecu februarju poslalo prošnjo za sodelovanje pri organizaciji posveta na temo priprav občinskih uprav na letošnje lokalne volitve.

V odgovoru na našo prošnjo so zapisali, da bosta s strani zgoraj nevedenih institucij organizirana dva strokovna posveta, in sicer:

  • 13. junija 2018 - strokovni posvet z naslovom "Priprave na redne lokalne volitve 2018", na katerem bodo predstavljene zakonodajne novosti za predstavnike združenj občin in občinskih uprav. Izvajalca predavanja bosta MJU in DVK, posvet bo potekal v dvorani Ministrstva za kuturo (Maistrova 10, Ljubljana).
  • 29. avgusta 2018 - strokovni posvet z naslovom "Izvedba rednih lokalnih volitev 2018", na katerem bo občinskim volilnim organom predstavljene aktivnosti povezane z informacijsko podporo LV2018. Izvajalci posveta bodo MJU, DVK, GURS in MNZ. Posvet pa bo potekal v Kongresnem centru Brdo.

Občine boste o vsem dogajanju pravočasno obveščene (vabilo, program, prijavnica).

* * *


< NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 12. DO 13. MARCA 2018